Eilsele kabinetinõupidamisele järgnenud istungil otsustas valitsus teha riigi reservist kolm rahaeraldust, millest suurim läks sel aastal tekkinud taastuvenergia toetuste miinuse katteks, kuna tarbijatelt laekuvast taastuvenergia tasust pole piisanud, et järjest kasvavat toetuste mahtu ära katta.

Lisaks neljale miljonile, mis läks siseministeeriumile koroonaviiruse leviku tõkestamisega seotud kulude katteks, ning 359 000 eurole, mis läks kaitseministeeriumile eriolukorras terviseametile osutatud ametiabi kuludeks, otsustati eraldada kaheksa miljonit eurot Eleringile taastuvenergia toetuste maksmiseks. Valitsus on sel aastal juba varasemalt andnud taastuvenergia toetuste miinuse katteks neli miljonit eurot.

Toetuste mahud viimastel aastatel kasvanud

Septembri alguses viitas Eleringi juht Taavi Veskimägi, et aasta peale võib taastuvenergia miinus küündida 13 miljoni euroni, kuna viimastel aastatel on taastuvenergia toetuste mahud kasvanud, seda iseäranis päikeseenergia ning biomassi toetuste arvelt.

Kuna tol hetkel ei olnud veel selge, kes miinust katma hakkab, ei välistanud Veskimägi, et seda tuleb teha uuel aastal tõusta võiva taastuvenergia tasu arvelt. Ta märkis, et see võib tähendada, et uuest aastast tõuseb taastuvenergia tasu tänase 1,13 sendi/kWh eest tasemele 1,5 senti/kWh eest.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri Taavi Aasa kinnitusel aitab aga värske valitsuse rahaeraldus taastuvenergia tasu tõusu tarbijatele järgmisel aastal ära hoida ning säilitada see selle aasta tasemel.

Ka rõhutas minister, et taastuvenergia tasu kasvutrend on ajutine ja pöördub järgnevatel aastatel langusele. „Vanemate rohetootjate toodangu toetamise periood hakkab lõppema ja uued tuule- või päikesepargid ei vaja enam nii suurt dotatsiooni, nagu on näidanud ka hiljutised riigi korraldatud vähempakkumised,“ põhjendas ta.

Seda, mis tegelikult hakkab järgmisel aastal juhtuma, on hetkel veel väga raske ennustada. Taastuvenergia tasu tariifi paneb tegelikult paika Elering, kes peaks järgmise aasta tasu määraga välja tulema novembri lõpuks.

Tarbijalt kogutava tasu tõus pole siiski välistatud

Kuigi uuel aastal saab tõesti mitmel vanal tootmisüksusel 12-aastane toetusperiood läbi, on sel aastal jälle olnud tohutu päikeseparkide buum. Päikeseenergia võimsused võivad Eleringi arvestuste järgi kasvada aasta lõpuks 300 MW võrra ning see võib tõstab toetusskeemi alla mahtuvate päikeseelektrijaamade tootmisvõimsuse ca 400-450MW peale.

Selge on ka see, et valitsus ei saa lõputult jääda toetuste maksmisel tekkida võivad miinust kinni maksma. Kui ka järgmisel aastal peaks toetuste mahud siiski ületama taastuvenergia tasust saadava tulu, võib tarbijalt kogutava tasu tõus pikas plaanis olla vältimatu.

Taastuvenergia tasu on Eleringi poolt kõikidelt tarbijatelt kogutav tasu, millega toetatakse sellel aastal taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmist aastas ligikaudu 100 miljoni euro ulatuses.