Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi sideosakonna, konkurentsiameti ja Eesti Posti vahelise universaalse postiteenuse teemalise töögrupi kohtumisel väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Raul Siemiga tutvustasid osapooled universaalse postiteenusega seonduvaid võimalusi ja väljakutseid ning esitasid ühise nägemuse teenuse kvaliteedi parandamiseks.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemi sõnul on tegemist olulise sammuga, et postiteenused vastaksid kaasaja tingimustele ning oleksid kättesaadavad ja kvaliteetsed kõigile Eestis elavatele inimestele. „Paindlik ja tegelikul kättesaadavusel põhinev teenuse osutamine aitab suurendada Eesti Posti kliendisõbralikkust ning vaadata üha rohkem oma klientide poole," ütles Siem. „Kvaliteetne postiteenus peab olema tagatud kõikidele riigis elavatele inimestele, sealhulgas maapiirkonnas ja äärealadel elavatele inimestele," lisas Siem.

„Tänased võrgukesksed nõuded tagavad küll postkontori olemasolu, kuid see ei taga veel kliendirahulolu," ütles Eesti Posti nõukogu esimees Sten Soosaar. „Kui postkontor on kaks tundi päevas või mõni päev nädalas avatud, on nõuded küll täidetud, kuid ilmselgelt ei vasta see kliendi ootustele. Tõhus koostöö regulaatori ja seadusandjaga aitab seda olukorda muuta ja olla meil rohkem näoga kliendi poole."

Küsimusele, kas teatest võib järeldada, et universalase postiteenuse hinnad , sh ka perioodika kojukanne uuest aastast ei kalline, vastas Soosaar, et perioodika kojukannet ei käsitleta ning keskendutakse universaalse postiteenuse põhivalkdkondadele ehk kirjadele ning pakkidele. Kuna nii kirjade kui pakkide saatmine kevadel kallines, siis tõesti hinnatõusu praegu ei plaanita. Kuid kindlasti ei saa Soosaare sõnul väita, et hinnatõusu kunagi ei tule, sest inflatsioon käib eluga kaasas.

Kohtumisel otsustatu põhjal jätkavad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi sideosakond, konkurentsiamet ja Eesti Post ette valmistama postivõrgule esitatavate nõudmiste ümber kirjutamist teenuse kättesaadavusel põhinevatele standarditele ja kvaliteedimõõdikutele. Eesmärk on järgmise kahe kuu jooksul jõuda esimeste tulemusteni.

„Esimene koht, kus uued standardid oma tuleristsed saama peaks, on peatselt algav postiautomaatide piloot," ütles Soosaar. „Uued mõõdikud annavad adekvaatse võrdlusbaasi praeguse ja tulevase olukorra vahel ning see võimaldab ka piloodi tulemusi objektiivsemalt hinnata."

Postiautomaatide pilootprojekt toob kaheksasse omavalitsusse Eestis uudsed postiautomaadid, mida saavad oma kauba pakkumiseks ja teenuste vahendamiseks kasutada nii kohalikud ettevõtjad kui omavalitsus.