Komitee tahab, et Leedu välisministeerium informeeriks Läti välisministeeriumi kirjalikult, et Läti on rikkunud 2018. aasta kolmepoolset kokkulepet elektrikaubanduse kohta kolmandate riikidega, vahendab Leedu Delfi.

Komitee teeb ka ettepaneku, et välisministeerium võtaks läbirääkimised elektrikaubanduse üle energiaministeeriumilt üle.

Leedu peatas Valgevenega elektrikaubanduse kohe pärast Astravetsi tuumajaama käikulaskmist eelmisel nädalal, aga Leedu ja Valgevene vahelised elektriliinid jäid avatuks füüsilistele elektrivoogudele. Veidi pärast seda teatas Läti, et alustas elektriga kauplemist Venemaaga.

Läti-Vene piir suleti elektrikaubandusele 2018. aasta kokkuleppe metodoloogia järgi.

Läti teatas aga, et hakkas rakendama uut kolmepoolset Balti riikide kolmandate riikidega elektriga kauplemise metodoloogiat, kui Leedu kauplemise Valgevenega peatas.

See metodoloogia on tekitanud Leedus probleemi. Selle on heaks kiitnud energiaministeerium, aga mitte riiklik energiaregulatsiooni nõukogu (VERT). Metodoloogiat on kritiseerinud ka eelmisel kuul Leedu parlamendivalimised võitnud konservatiivne erakond Isamaaliit-Leedu Kristlikud Demokraadid.

See metodoloogia lubab importida teatud hulga elektrit Venemaalt, kui on tõestatud, et see ei pärine Valgevenest.

Leedu energiaminister Žygimantas Vaičiūnas ütles, et see metodoloogia takistab Valgevene elektri pääsemist Balti elektriturule.

Vaičiūnas ütles, et oleks Leedu jaoks naiivne oodata sellist metodoloogiat, mis mitte ainult ei keelaks Valgevene elektrit, vaid keelaks ka Eestil ja Lätil Vene elektri ostmise.

Leedu konservatiivide sõnul ei taga aga ministri pakutud metodoloogia piisavalt seda, et Läti ei ostaks Valgevene tuumaelektrit Venemaa kaudu. Nad ütlevad, et elektrivoog peab olema rangelt piiratud ja sertifikaadisüsteem usaldusväärsem.

Leedu Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei juht Gediminas Kirkilas ütles, et komitee seisukoht aitab tõmmata probleemile Brüsseli tähelepanu ja välisministeeriumi läbirääkimisi pidama panemine võimaldab väljendada koordineeritumat seisukohta.

Isamaaliidu parlamendiliige Dainius Kreivys ütles, et Läti võib rikkuda oma poliitilist lubadust mitte osta Astravetsi tuumajaamast elektrit.

„Pärast Valgevene tuumaelektrijaama käikulaskmist näitab elektrivoogude analüüs, et Läti müüb edukalt meie turule elektrit, mis siseneb Leetu läbi Leedu-Valgevene ühenduse,” ütles Kreivys. „Leedu maksumaksjate raha kasutatakse seega Astravetsi tuumaelektrijaama edasise arendamise ja samal ajal Aljaksandr Lukašenka režiimi finantseerimiseks.”

Leedu seimi komitee kutsus VERT-i esitama ettepanekud selle kohta, kuidas peatada suured elektrivood Valgevenest Leetu, et tagada, et Astravetsi tuumajaamas toodetud elekter ei siseneks Leedu elektriturule ja et Leedu tarbijad ei maksaks selle eest Riia kaudu.

Leedu parlamendikomitee seisukoht ei ole õiguslikult siduv, aga see saadab tähtsa poliitilise signaali.