Millised on olnud kriisijuhtimise suuremad märksõnad?

Muutus, avatus ja ootus. Need sõnad puudutasid kõiki meie inimesi. Kõik me pidime oma vastutusalas muutuma kolm korda avatumaks, olema valmis pidevalt muutuvateks ülesanneteks ega tohtinud seejuures ise väsida, suuri vigu teha ega unustada reisijaid ja nende muutunud vajadusi.

Tänaseks on suuremad otsused tehtud, nüüd vajab iga meie töötaja tuleviku osas üha enam selgust. Oodatakse ajamääratlust, kaua tuleb vähendatud või siis topeltkoormusega jätkata. Keskkonnast tulenevalt me täna 100%-liselt seda veel anda ei saa, aga üritame turvatunnet pakkuda nii palju kui meie võimuses.

Kuivõrd on Tallinki kriisiaegne ja -järgne turundus ja kommunikatsioon erinenud rahuaja omast?

Üüratult. Algul puutusime pidevalt kokku kriisikommunikatsiooniga. Nii sisse- kui väljapoole. Näiteks 17. märtsil pidime saama ja saatma vastuse, kas leedulasi rahuaja suurele päästeoperatsioonile üldse tohib vastu võtta - laev oli finantseeritud Eesti ja Läti valitsuste poolt.

Tegelesime riikidevahelise äridiplomaatia ja koostöös välisministeeriumiga inimeste Euroopast otsimisega ja nende koju aitamisega.

Kriisiaeg andis kinnituse juba varem kavandatud otsusele luua kaks majasisest agentuuri: üks meediaplaneerimise ja teine turunduskommunikatsiooni disainimise tarbeks. Nii suures määramatuses ei ole neid tegevusi kuidagi teisiti võimalik efektiivselt planeerida ega ellu viia. Seeläbi langes olulisel määral ka väljast tellitavate turundus- ja kommunikatsiooniteenuste osakaal.

Kas peidate lauasahtlis ka kujuteldavat päästevesti koos uue kriisiplaaniga juhuks, kui maailm peaks taas sulguma?

Esmalt tuleb tunnistada: kevadel lavastunud stsenaariumiks me valmis ei olnud. Mitte ükski turismi- ja transpordisektori ettevõtte ei olnud. Nüüd on elu õpetanud tegema kõiki oma plaane erinevate stsenaariumitega. Ja me olemegi töötanud välja plaanid A, B, C ja D. Nii hästi kui oleme osanud. Rollimudelid on välja joonistatud ja ära kirjeldatud: kui homme hommikul käivitub stsenaarium B, siis igaüks teab, mida tegema peab.

See tähendab oma meeskonnast hoolimist, töötajatele turvatunde loomist ja motivatsiooni kõrgel hoidmist. Peame neid väärtusi äärmiselt olulisteks. Olen veendunud, et terve turismi- ja transpordisektor vajab täiesti uue näoga ettevõtete kultuuri teket.

Loe pikemat intervjuud siit.