Pindi Kinnisvara hindamisteenuse juht Andres Teder ütles, et kui tavapäraselt on iga-aastane hindamine pigem kinnisvarainvesteeringuna kajastatud varade teema, siis sel aastal võib see puudutada ka põhivarasid, kuivõrd iga ettevõtte juhtkond peab kriitiliselt hindama, kas on märke, mis võiksid viidata varade väärtuse langusele ehk tegema vara väärtuse testi.

„Sel aastal on meil majanduses valdkondi, kus on majanduskeskkond järsult halvenenud ja see on mõjutanud ka sektori rahavoogusid. Seetõttu ei pruugi ka tavapäraselt kasutatav vara kasutusväärtus sektoripõhiselt anda adekvaatset vastust ning võib mõnikord viia ka varade liiga madalale hindamisele," selgitas Teder.

„Otstarbekas on vaadata ka vara õiglast väärtust, seda eriti varade puhul, millel võivad olla alternatiivsed kasutused, mis ei ole niivõrd mõjutatud konkreetse sektori madalseisust. Ehkki seadus võimaldab õiglast väärtust hinnata ka ettevõtetel endil, siis kasvu- ja langusaastatel, kui varade väärtused võivad oluliselt muutuda, on ettevõtteväliste professionaalsete hindajate kasutamine vastutuse jagamisel ja õiglase ülevaate saamiseks hädavajalik," sõnas ta.

Teder möönis, et täiendava hindamisvajaduse võib sel aastal tekitada ka krediidiandjate küsimus, kas ettevõtte varade väärtus võib olla laenutagatisena langenud.

„Ettevõtte bilanssi kuuluvate varade erapooletu hindamine annab selle juhtidele ja omanikele indikatsiooni firma krediidivõimekusest ning võimaldab vajadusel äririske hajutada. Ka mitterahalise sissemakse hindamisel peaks erapooletu hindaja kaasamine juhatusele ning omanikele kindlustunnet lisama. Samuti annab koostatud hindamisaruanne olulist informatsiooni ettevõtte neile omanikele, kes ei ole otseselt ettevõtte igapäevajuhtimise juures. Koostatud hindamisaruanne võib ja on andnud ettevõttele lisaväärtuse ka kahjujuhtumite või varaliste vaidluste lahenduste puhul," lisas Teder.