See põhiseaduse paragrahv rakendub olukorras, kus riigi julgeolekut ja avalikku korda ähvardab sõjategevus või muu tõsine oht. „Eraldi tähelepanu väärib siin isikutele pandavate kohustuste osa, mis lubab panna kohustusi kõikidele isikutele. Kui riik peab suunama kõik oma ressursid ohu tõrjumisele, ei ole riigi julgeoleku ja avaliku korra tagamine enam üksnes riigi ülesanne, vaid kõikide Eestis viibivate inimeste ülesanne,“ selgitab Kadi Laanemäe.

See, milliseid kohustusi riik inimestele paneb, sõltub olukorrast. „Aga igaühe esmane kohustus ükskõik millise kriisi ajal on kõikidele üks – osata tegutseda. Näiteks saab igaüks panustada sellega, et säilitab kaine meele, teab, kuidas ohuolukordades käituda, suhtub kriitiliselt infoallikatesse ning hoidub tegevustest, mis külvavad hirmu ja paanikat,“ toonitab Kadi Laanemäe.

Põhiseaduse aasta sündmusi saab igal nädalal jälgida ka põhiseadus 100 veebilehel.

Projekt valmib Delfi ja justiitsministeeriumi koostöös.

Jaga
Kommentaarid