Lugeja küsib: Olen täna mitmel korral kuulnud, et kõrval kabinetis töötav kolleeg köhib. Lõuna ajal kööginurgas ta ka nuuskas pidevalt. Ise ta probleemi ei näe ning koju minna ei kavatse. Kas ma võin ise koju minna, sest ma ei julge enam tööl olla?

Vastab Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant

Esimese asjana soovitame sellises olukorras ise maski kanda, vältida vahetut kontakti haigustunnustega kolleegiga, käsi pesta ja vajadusel desinfitseerimisaineid kasutada. Kindlasti tuleks pöörduda oma murega tööandja esindaja poole. Niisama töölt ära minna ei tohi.

Töökohal on tööandja see, kes peab tagama töötajatele ohutu ja tervist hoidva keskkonna. Praegusel viiruste leviku ning eriti koroonaviiruse tõttu tuleb rakendada väga tõsiseid meetmeid, sest töökohtadest on alguse saanud mitmed kolded.

Kui töötaja märkab töökeskkonnas ükskõik millist probleemi, tuleb alati esmalt informeerida tööandjat, kes saab asuda probleemi lahendama. Teavitage olukorrast oma vahetut juhti või töökeskkonnaspetsialisti, hea oleks saata info näiteks e-kirja teel, et teil oleks hilisemalt vajadusel võimalik info edastamist tõendada. Tööandja peab saadud infole reageerima, antud juhul siis haigustunnustega töötaja koju saatma, et vältida teiste töötajate võimalikku haigestumist.

Lisame siia juurde, et töötajal on õigus keelduda tööst või peatada töö, mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise. Sellisest olukorrast tuleb viivitamatult tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonnavolinikule teada anda (esimesel võimalusel suuliselt, kuid võib veel lisaks e-kirjaga info saata).

Kui töötaja soovib tööst keelduda, tuleb see hoolikalt läbi kaaluda ja arvestada võimalusega, et hilisema vaidluse korral tuleb töötajal endal tõendada, et tema tervis oli ohtu seatud ja seetõttu tuli töölt ära minna. Enne tööst keeldumist ja töökohalt lahkumist tuleb läbi mõelda, kas on muid võimalusi ohu vältimiseks -näiteks vältida kolleegiga kõiki kontakte, ühiskasutuses olevates ruumides kanda maski ja võimalusel kasutada teist tualetti. Samuti desinfitseerida pindu tavapärasest tihedamini.