Praegu rahandusministeeriumi kantslerina töötav Veiko Tali alustab tööd Eesti Panga asepresidendina 2021. aasta alguses. Hiljuti lahkus ametist ka maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov, kes siirdus tööle IMFi.

Et kui ministeeriumi uue asekantsleri leidmiseks on riigikantselei välja kuulutanud avaliku konkursi, siis kantslerile järeltulija leidmiseks me konkurssi ei leia.

„Järgmise kantsleri ettepaneku teevad valitsusele rahandusminister Martin Helme ja riigihalduse minister Jaak Aab," ütles rahandusministeeriumi pressiesindaja.

Ministeerium tugineb konkursi korraldamata jätmisel avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 16 lõikele 8, mis räägib sellest, konkursita võib teenistusse võtta riigisekretäri, ministeeriumi kantsleri, presidendi kantselei direktori ja vabariigi presidendi nõuniku. Seadus pakub küll sellist võimalust, kuid üldreegel räägib siiski sellest, et kõik avaliku teenistuse ametikohad tuleks täita avaliku konkursi korras.

„Kuna kantsleri sisuline töö on otseselt seotud ministriga, on kantsleri nimetamisel määravaks ministrite ettepanek," ütles pressiesindaja.

Avaliku teenistuse seaduse § 22 lõike 2 järgi nimetab ministeeriumi kantsleri ametisse valitsus, kuulates ära tippjuhtide valikukomisjoni arvamuse kandidaadi sobivuse kohta.

Tippjuhtide valikukomisjon omakorda hindab kantslerikandidaadi vastavust avaliku teenistuse seaduse ja valitsuse tippjuhtidele esitatud nõuetele ning kompetentsimudelile ning esitab ministritele oma arvamuse kirjalikult.

Rahandusministeeriumi praegune kantsler Veiko Tali on töötanud sellel kohal alates 2011. aastast ja on selle aja jooksul "üle elanud" ministreid poliitilise spektri kõigilt aladelt.

Enne seda on Tali töötanud samas ministeeriumis erinevatel ametikohtadel, sh finants- ja maksupoliitika asekantslerina, finantspoliitika osakonna juhatajana ning omandireformi ja väärtpaberituru osakonna juhatajana. Enne rahandusministeeriumisse minemist töötas Tali teadurina Eesti Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudis. Talil on ökonomisti kraad Moskva Riiklikust Ülikoolist ning on end täiendanud Roskilde ülikoolis, Joint Vienna Institute'is ning Harvardi Kennedy koolis.

Rahandusministeeriumi haldusalas lahkus 15. septembril ametist ka maksu- ja tolliameti peadirektor Valdur Laid.

Kantslerid on reeglina oma ametikohal paigas kordades kauem kui ministrid, sellele vaatamata saavad Eestis just päevapoliitikud otsustada kantslerite valikut ning kellegi Eesti riigis pole võimalik kantsleriks kandideerida - tuleb hetkel võimul olevale ministrile meeldida.