Uuringus tunnistas 35-44 aastaste seas lausa 22 protsenti vastanutest, et kasutavad sama parooli igal võimalusel ning lausa 14 protsenti neist ei võta uut parooli kasutusele aastaid. 45-54 aastaste seas tunnistasid riskikäitumist täpselt sama palju ehk 22 protsenti vastanutest.

Huawei Mobile Service äriarenduse juht Vitali Donskoi sõnul on see üks küberturvalisuse nõrgemaid kohti, mille kaudu häkkerid tarbijate kontodele ligi saavad: „Igal kontol erineva parooli kasutamine ja nende regulaarne vahetamine on igapäevasele nutitelefoni kasutajale jõukohane ning see tagaks kõrgema kaitse küberohtude eest,“ rõhutab Donskoi.

Vastajad vanuses 25-35 näitasid üles kõige rohkem digitarkust, sest selles vanusegrupis oli vaid 10 protsenti neid, kes üht parooli kõigil kontodel kasutavad ning 52 protsenti püüavad luua erinevaid paroole ja neid kõiki meeles pidada.

Sama parooli kõigil kontodel ja nutitelefoni rakendustes kasutavad 50 protsenti meessoost ja 48 protsenti naissoost vastanutest. Suur sooline erinevus tuli aga välja abistavate lisarakenduste kasutamises, nimelt vastas 16 protsenti meestest, et nad kasutavad paroolide hoiustamiseks lisarakendust, mis salvestab turvaliselt kõik paroolid ning meeles tuleb hoida vaid üht parooli. Sama vastuse andis aga ainult 5 protsenti naistest.

Palju paroole ei püsi meeles

Küberturvalisuse eksperdina paneb Vitali Donskoi tarbijatele südamele, et oma andmete kaitsmist tuleb võtta tõsiselt: „Inimesed kasutavad üha enam nutiseadmeid ja erinevaid rakendusi, mis nõuavad kontode registreerimist ja paroolide loomist. Kui kõiki paroole ei ole võimalik meelde jätta, siis leidub näiteks HuaweiAppGallery-s valik erinevaid usaldusväärseid paroolihoiustamise äppe nagu näiteks Password Manager - Keeper,“ pakub Donskoi.

Küberturvalisus sõltub ka sellest, kui teadlikult tarbija erinevaid rakendusi valib ja millised õigused neile oma andmetega toimetamiseks annab. 11 protsenti kõigist vastanutest ütlesid, et lubavad kontodel ja rakendustel paroolid teistkordseks sisse logimiseks meelde jätta. See võib olla riskantne juhul, kui äpp on alla laetud ebausaldusväärselt veebilehelt ning rakendus püüab põneva sisu varjus hoopis kasutaja andmetele ligi saada.

Sama uuringu käigus küsiti tarbijatelt ka teiste nutitelefonide turvameetmete kasutamise kohta. Vastustest selgus, et lausa 13% vastanutest ei kasuta nutitelefonis üldse mingeid turvameetmeid. Donskoi arvates tuleb internetiohutusse suhtuda sama tõsidusega nagu oma vara kaitsmisesse. „Oma andmeid tuleb küberkurjategijate eest kaitsta samamoodi nagu me oleme harjunud koduuksi lukustama. Igal kontol ja kõigis rakneduses sama parooli kasutamine on sama ohtlik, kui lukustada sama võtmega kõik uksed,“ hoiatab Donskoi.

*Küsitluse korraldas Huawei tellimusel uuringufirma Rait Group 2020 oktoobris, uuringus osales 358 inimest vanuses 18-75.