Tele2 eesmärk on võidelda Eesti telekomituru halbade praktikate vastu, mille üheks näiteks on keerulised ning kliente eksitavad lepingud. „Kui paljud Eesti inimesed üldse saavad keerukaid lepinguid allkirjastades aru, milliste tingimustega nad nõustuvad? Kaks aastat tagasi oli ka meie kliendileping 11-leheküljeline juriidiline tekst, millest arusaamine oli klientide jaoks sageli keeruline. Me ei taha inimesi keerulise sõnastusega eksitada – meie kliendid on meie sõbrad, nad ei peaks kulutama oma aega juriidiliste terminite mõistatamisele. Täna on meie teenusleping lihtsasti sõnastatud ja vaid neljal leheküljel,” rääkis Tele2 Eesti tegevjuht Chris Robbins.

Robbinsi sõnul tehakse selge ja sõbraliku suhtluse nimel igapäevaselt tööd. „Meil on hea meel, et meie lepingud leidsid märkimist selge sõnumi võistlustööde hulgas – nii saame tõsta teadlikkust sellest, et lepingud ei pea olema keerulised. Saab ka teistmoodi“.

Selge sõnumi auhinna projektijuht Katrin Halliku sõnul näitab Tele2 head eeskuju, kuivõrd varasematel aastatel ei ole tarbetekstide kategoorias lepingu teksti esile tõstetud. „Tunnustasime Tele2 mõtet lihtsustada lepingut kui keerulist dokumendivormi ja kasutajast lähtuda. Oleme ühiskonnas harjunud, et leping peab olema keeruline juriidiline dokument, mida suudab mõista ainult jurist. See ei pea aga nii olema. Leping peaks olema võrdselt arusaadav mõlemale poolele, ka kasutajale. Tele2 algatus on väga tänuväärne näide.“

2020. aasta selge sõnumi auhinna võistlustöid hindas Eesti Keele Instituudi, Eesti Keeletoimetajate Liidu, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse, Tartu Ülikooli, Eesti Kujundusgraafikute Liidu, E-riigi Akadeemia, Geenius Meedia ja OÜ Spurt esindajatest koosnev komisjon.