Liiklusseadus ütleb napilt, et kiiruspiiraja ja künnis on liikluskorraldusvahendid, ega tee neist rohkem juttu. Majandus- ja taristuministri 2015. aasta määruse “Tee projekteerimise normid” lisa “Maanteede projekteerimisnormid” täiendab, et künnis on “liikluse rahustamise tehniline meede, mis kujutab endast sujuvat sõidutee kõrgendust”, kiiruspiirajat isegi ei mainita.

Ei künniste ehitamisele ega ka ehitajale ei seata teab kui karme nõudeid. Teedeehituse ekspert, Tallinna Ülikooli õppejõud Ain Kendra sõnul võib künniseid ehitada iga ettevõte, mis on tee-ehituse ühe oma tegevusalana äriregistris kirja pannud.

Loe lähemalt portaalist Geenius.