Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) uuringu raames vaadeldi ka uute ettevõtete trende. Digitaliseerimise vallas oli suhtumine üsna sarnane: juulis toimunud uuringus pidas digitaliseerimist oluliseks 46% Eesti VKE-dest (eelmisel aastal 55%) ning alustavatest ettevõtetest 51% (53%).

SEB uuringu põhjal pakub 27% VKE-dest tooteid ja teenuseid interneti vahendusel ja nende ettevõtete osakaal on viimasel paaril aastal olnud stabiilne. Alustavate ettevõtete seas on vastav näitaja aastaga küll langenud, 33%-lt 26%-le, kuid tervelt veerand küsitletutest kavandab veebimüügi alustamist, sest kevadine e-kaubanduse tõus näitas selle müügikanali eeliseid.

„Pole üllatus, et koroonakriis elavdas e-kaubandust ja nagu näitab uuring, seda eriti alustavate ettevõtete puhul. Kui VKE-de seas andis enne pandeemiat veebimüük põhiosa (vähemalt 70%) ligi 6% ettevõtete käibest, siis juulis oli see näitaja juba ligi 9%. Alustavate ettevõtete seas tõusis see näitaja 10%-lt ligi 15%-le, mis kinnitas ettevõtjate võimekust oma äritegevuse kiireks ümberkorraldamiseks. Selle vilju nägime pandeemia ajal väga palju ning kindlasti on kontaktivabad ja e-lahendused tulnud selleks, et jääda," ütles SEB Panga juhatuse liige ning jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

Koroonakriisi mõjusid analüüsiv SEB uuring toimus juulis 2020. Kokku vastas Balti riikides 2566 ettevõtet, neist Eestis 1133, millest 189 olid alustavad ettevõtted. Üle 90% küsitluses osalenud ettevõtetes oli kuni 50 töötajat ning rõhuv enamus olid kuni 10 töötajaga ettevõtted.