Raportis käsitletakse kevadises ettekirjutuses väljatoodud vajakajäämiste likvideerimist Swedbankis. Välja on toodud tegevused süsteemide, kontrollmeetmete ja lahenduste osas, et parandada ja tugevdada panga rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiste tegevust.

Finantsinspektsiooni ettekirjutus on panga jaoks olnud väärtuslik ning vajalik sisend. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkond on jätkuvalt panga juhatuse ning nõukogu fookuses. Usume, et oleme parandanud Finantsinspektsiooni poolt väljatoodud vajakajäämised. Oleme täielikult pühendunud rahapesu tõkestamisele ja terrorismi rahastamise vastasele võitlusele," ütles Olavi Lepp, Swedbank AS-i juht.

Lisaks viis Swedbank läbi ka pangasisese kultuuri, juhtimiskorralduse ja kontrollmeetmete hindamise ning kaasajastas vastavuskontrolli töökorralduse.

„Meie eesmärgiks on luua lahendused, mis vastaksid kehtivatele nõuetele ning standardile, mille oleme iseendale kui ühele juhtivale finantsasutusele Eestis seadnud, " lisas Swedbanki Balti panganduse juht Jon Lidefeldt.

Mida heitis finantsinspektsioon märtsis Swedbankile ette?
Swedbank Eesti juhtidel ja töötajatel polnud kiiresti kättesaadavat ülevaadet Swedbank Eestit ohustavatest riskidest. Swedbank ei olnud määranud õigesti enda riskiisu.


Swedbank Eesti seadusrikkumised võib laias laastus jagada neljaks:


* Swedbank AS polnud tuvastanud, hinnanud ja analüüsinud kõiki oma majandustegevusega kaasnevaid rahapesu ning terrorismi rahastamise riske ja ei olnud seejärel õigesti määranud enda riskiisu.


* Swedbank AS-i organisatsiooniline lahend ei olnud selline, et see oleks aidanud kaasa rahapesu tõkestamisele, esines nii ressursi puudust kui ka huvide konflikte ning selgelt olid määratlemata vastutajad kõikide rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud kohustuste eest.


* Swedbank AS-i lahendid klientide osas hoolsusmeetmete kohaldamisel nii ärisuhete loomisel kui ka jälgimisel ei olnud kohased maandamaks kohaselt rahapesu ja terrorismi rahastamise riske.


* Swedbank AS-i lahendid kahtlastest tehingutest Rahapesu Andmebüroo teavitamisel vajasid efektiivsemaks muutmist ning Finantsinspektsioonile operatsiooniriski raportite esitamise protsess vajas ümberkujundamist.
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid