Raportis käsitletakse kevadises ettekirjutuses väljatoodud vajakajäämiste likvideerimist Swedbankis. Välja on toodud tegevused süsteemide, kontrollmeetmete ja lahenduste osas, et parandada ja tugevdada panga rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiste tegevust.

Finantsinspektsiooni ettekirjutus on panga jaoks olnud väärtuslik ning vajalik sisend. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkond on jätkuvalt panga juhatuse ning nõukogu fookuses. Usume, et oleme parandanud Finantsinspektsiooni poolt väljatoodud vajakajäämised. Oleme täielikult pühendunud rahapesu tõkestamisele ja terrorismi rahastamise vastasele võitlusele," ütles Olavi Lepp, Swedbank AS-i juht.

Lisaks viis Swedbank läbi ka pangasisese kultuuri, juhtimiskorralduse ja kontrollmeetmete hindamise ning kaasajastas vastavuskontrolli töökorralduse.

„Meie eesmärgiks on luua lahendused, mis vastaksid kehtivatele nõuetele ning standardile, mille oleme iseendale kui ühele juhtivale finantsasutusele Eestis seadnud, " lisas Swedbanki Balti panganduse juht Jon Lidefeldt.