„Täna öösel olid elektri turuhinnad väga madalad ja Narva elektrijaamad seetõttu miinimumilähedasele 50 MW alla koormatud. Varahommikul alustasime elektrijaamade tootmisvõimsuse kasvatamist ning lõunaks võimsus oli juba 800 MW. Tänu sellele, et meil on juhitav elektritootmisvõimsus, suutsime pakkuda turule võimsust siis, kui tekkis suurem nõudlus, ja hoidsime ära veelgi suurema hinnatõusu," ütles Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo.

Eesti Energia hinnangul kujuneksid tänaõhtused kõrged elektrihinnad ilma Narva elektrijaamadeta palju kõrgemaks, sest võimsuste puudujäägi korvamiseks oleks tulnud Skandinaavias käivitada kütteõlil töötavad elektrijaamad, mille toodangu omahind on väga kõrge.

Kuigi Narva elektrijaamad on ehitatud töötama stabiilsel koormusel baaselektrijaamadena, saab Eesti Energia inseneride töö tulemusel neid efektiivselt kasutada ka väga muutlike tingimustega elektriturul, koormates Narva elektrijaamade tootmisvõimsusi vajaduse korral maksimaalselt või minimaalselt. Tänase ööpäeva jooksul erinevad elektri kõrgeim ja madalaim tunnihind üle 100 korra. Madalaim tunnihind oli öösel 1,53 eurot megavatt-tunni kohta ja kõrgeim hind on täna õhtul kella 18st, kui tunnihinnaks kujuneb 200,89 eurot megavatt-tunni kohta.