Kuigi Tallinna Vee kolmanda kvartali tulemused halvenesid eelmise aastaga võrreldes märgatavalt, oli langus oodatav. 2019. aasta detsembrist langesid veeteenuse tariifid. Kodude veetarbimine kolmandas kvartalis oodatult kasvas (maht kasvas 4% 2019. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes) ning äriklientide tarbimine oodatult langes (maht kahanes 18%), mille tulemusena langes müügikäive aastaga 3,1 miljoni euro võrra. Müük jäi meie ootustele alla 0,3 miljoni euro võrra, kuna ehitus- ja asfalteerimisteenused vähenesid 18% võrra.

Investeeringud kasvatavad reguleeritud varade väärtust

Kui välja jätta võimalike nõuete eraldise vähendamine (kolmandas kvartalis 1,2 miljonit eurot), siis kahanes Tallinna Vee kulumieelne ärikasum EBITDA 2,9 miljoni euro võrra ehk natuke vähem kui müügikäive. Kuna meie ootasime kuludelt suuremat kasvu, eriti kasvavate palgakulude tõttu, siis olid nii Tallinna Vee ärikasum kui puhaskasum meie ootustest 0,4 miljoni euro võrra suuremad. Tallinna Vee 9 kuu investeeringud kasvasid 4 miljoni euro võrra 10 miljoni euroni, mis meie hinnangul tõstab tulevasi veetariife. Kuna ettevõtte aastane amortisatsioon on ligi 6 miljonit eurot, siis reguleeritavate varade väärtuse tõusuks peaksid Konkurentsiameti poolt vastuvõetavate investeeringute maht amortisatsiooni ületama. Seetõttu ootame, et Tallinna Vee investeeringud jäävad aastatel 2020-2022 vahemikku 12-14 miljonit eurot aastas, mis lubaks kasvada nii varade väärtusel kui tariifidel.

Väljamakse kordaja langeb, kuid tariifide väljavaade paraneb

Korrigeerisime pärast kolmanda kvartali tulemusi oma kuluootuseid allapoole. Lisaks tõstsime kasvanud investeeringute tõttu pikaajalisi tariifiootuseid. Arvestasime uue dividendipoliitikaga, mille järgi plaanib Tallinna Vesi välja maksta 50-80% tulevastest kasumitest. Kuna väljamakse kordaja langeb, siis langetasime 2021. aasta kasumist välja makstava dividendi ootuse 75 eurosendile. Varasem ootus 90 senti. 2022. aasta kasumist makstava dividendi ootuse langetasime 80 eurosendile. Varasem ootus 90 senti. Tehtud muudatuste tõttu tõstsime Tallinna Vee aktsia hinnasihi 12,3 eurole ning muutsime investeerimissoovituse Vähenda pealt Neutraalseks.