Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid ütles, et paraku pole viimastel aastatel tuleõnnetuste arv vähenenud. „Komisjon soovib selle eelnõuga seista Eesti inimeste turvalisuse eest ja parandada tuleohutust nii eramajades kui ka ettevõtetes,“ sõnas Karilaid.

Komisjoni aseesimees Toomas Kivimägi lausus, et seoses tuleohutusülevaatuse läbiviimise kohustusega lasub ettevõtetel täiendav koormus.

Vingugaasianduritest rääkides avaldas Kivimägi muret, kas ennekõike eakad oskavad seda õigesti paigaldada. „Üllas eesmärk jääb saavutamata, kui inimesed ei tea, kuidas andurit paigaldada. Vingugaasianduri paigaldamine on ilmselgelt oluliselt keerulisem, kui suitsuanduri paigaldamine, millega oleme juba kohanenud. Minu hinnangul ei saa eeldada, et kõik saavad anduriga kaasas olevalt pisikeses kirjas teabelehelt vajaliku info kätte, vaid paigaldamine vajab tugevat teavitustööd,“ toonitas Kivimägi.

Vingugaasiandurid on juba praegu kohustuslikud eluruumides, kus asub korstnaga ühendatud gaasiseade. Eelnõu järgi muutub vingugaasiandur kohustuslikuks ka tahkeküttel küttesüsteemidega eluruumides. Komisjon tegi teise lugemise käigus eelnõusse muudatuse, mille järgi tuleb vingugaasiandur paigaldada puuküttel ahju, pliidi või kaminaga hoonesse esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 2022. aasta 1. jaanuariks, et hoida ära vingumürgitusest põhjustatud surmasid ja õnnetusi. Seadus jõustub kava järgi 2021. aasta 1. märtsil.

Komisjon arutas tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (120 SE) laekunud muudatusettepanekuid koos Siseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Päästeameti, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Kindlustusseltside Liidu ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajatega ning otsustas selle saata Riigikogu täiskogu istungile teisele lugemisele 9. novembril.