Tegureid, mis mõjutavad ettevõtte väärtuste muutuseid, on erinevad: konkurents, ärimudelite kiire innovatsioon tulenevalt neljandast tööstusrevolutsioonist, Pariisi kliimakokkulepe, ilmastikuolude muutused, elanike arvu kasv maailmas, loodusressursside ammendumine jne.

Seega muutujaid on palju, millede koosmõjus toimuvad erinevad majandusprotsessid.

Milline võib olla aga viiruse mõju järgmise aasta TOP101-le? Illar Kaasik toob välja potentsiaalsed võitjad ja kaotajad, aga ka tõenäolise sektori, kust tuleb suuri üllatajaid.