Riigikontroll on Eesti inimeste huvides ja palgal tegutsev sõltumatu auditiorganisatsioon, kelle ülesandeks on informeerida avalikkust ja Riigikogu sellest, mida riik maksumaksja raha eest teeb selleks, et muuta Eesti inimeste elu paremaks. „Olgu otsustajaks riigiasutused või kohalikud omavalitsused, maksumaksja raha kasutamine ei tohi olla läbipaistmatu ja avaliku raha kasutamisel ei tohi olla kontrollivaba ruumi,“ märgib riigikontrolör.

Riigikontrolli soovitused ei ole siduvad, vaid aitavad Riigikogul ja valitsusel leida lahendusi tõstatatud probleemidele. „Kuid audit ei ole ainult tagasivaade, vaid ta loob otsustajatele võimalusi teha ka tulevikku suunatud otsuseid – mida jätkata ja mille tegemine lõpetada,“ selgitab riigikontrolör.

Riigikontroll on oma tegevuses sõltumatu. „Riigikontroll ise otsustab, mida, millal ja kuidas ta auditeerib,“ märgib Janar Holm, „kuid selleks, et meie auditid oleksid mõjusamad ja kasulikumad, teeme koostööd avalikkuse ja Riigikoguga, et leida ja analüüsida riigi ja ühiskonna jaoks kõige olulisemaid teemasid.“

Põhiseaduse aasta sündmusi saab igal nädalal jälgida ka põhiseadus 100 veebilehel.

Projekt valmib Delfi ja justiitsministeeriumi koostöös.

Jaga
Kommentaarid