Eile õhtul toimus Pirita linnaosa valitsuse saalis Merivälja tee 80, Puki tee 29 ja 31 kinnistute (Maxima) detailplaneeringut tutvustav avalik arutelu, kus esitleti poe uut lahendusprojekti ja kuulati ära kõik vastuväited.

Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul on Piritale Maxima poe ehitamise üle kembeldud umbes kümme aastat ning ühist keelt ei leitud ka detailplaneeringu muudatusi tutvustaval arutelul, mille korraldas lahenduse koostanud AS K-Projekt.

„Nii nagu aastaid tagasi, on kauplusehoone ehitamise vastu peamiselt tulevase poe lähedusse elamise soetanud naabrid. Põhilise vastuargumendina toodi esile, et uus kauplus toob kaasa liikluse tihenemise ja see hakkab häirima kohalikke elanikke,” sõnas Liinat.

Liikluskoormuse suurenemine ongi seni olnud naabrite üks peamisi etteheiteid jaeketile. Liikluskoormuse kohta on K-Projekt inseneribüroolt Stratum OÜ tellinud uuringu, mida arutelul põgusalt tutvustati. Selle kohaselt ei too kaupluse rajamine piirkonnas kaasa ummikuid.

Naabrite teine peamine vastuargument on olnud tulevase kauplusehoone lähedus naabermajadele. Siingi on Maxima elanike soovidele vastu tulnud ning märkimisväärselt vähendanud hoone mahtu ja nihutanud selle Puki teest kaugemale. Samuti on kaupluse juurde kavandatud kõrghaljastusala.

„Kuigi Maxima on püüdnud elanikega kompromissi saavutada, ei jäänud naabrid ka pärast uue poelahenduse põhjalikku tutvustust rahule,” tõdes Liinat. Ta lisas, et poe kohta on eriarvamusel ka Pirita elanikud. Näiteks Padriku kogukond toetab poe rajamist.

Arutelul sai oma seisukohtade avaldamiseks ja küsimustele vastamiseks sõna ka Maxima esindaja. Nüüd on pall K-Projekti käes, kes ettepanekud veel kord läbi vaatab ning pöördub Merivälja tee 80, Puki tee 29 ja 31 kinnistute detailplaneeringuga taas Tallinna linnaplaneerimise ameti poole ja seejärel jõuab see Pirita linnaosa valitsusse.

Pirita üldplaneering näeb alale ette ärihoone ehitust. Kinnistud kuuluvad Maximale. Poeketil on plaanis rajada sinna Maxima XX kauplus.