Euroopa Komisjon kiitis ELi riigiabi ajutise raamistiku alusel heaks 5,5 miljoni euro suuruse Eesti abikava koroonaviiruse puhangust mõjutatud turismisektori ettevõtete toetamiseks.

Abi antakse otsetoetustena ning seda saavad taotleda majutusettevõtted, reisibürood, turismiatraktsioonide haldajad, turismiteenuste osutajad, rahvusvaheliste bussiteenuste osutajad, konverentsikorraldajad ja giidid. Toetuse eesmärk on leevendada ootamatut likviidsuspuudujääki, millega need ettevõtjad valitsuse kehtestatud koroonapiirangute tõttu silmitsi seisavad.

Komisjon leidis, et Eesti abikava on kooskõlas ajutises raamistikus sätestatud tingimustega (toetus ei ületa 800 000 eurot ettevõtte kohta ja see makstakse välja hiljemalt 30. juunil 2021) ning vajalik, asjakohane ja proportsionaalne tõsise häire kõrvaldamiseks liikmesriigi majanduses.

Lisateavet ajutise raamistiku ja muude meetmete kohta, mida komisjon on võtnud koroonaviiruse pandeemia majandusliku mõju leevendamiseks, leiab siit.

Ärileht kirjutas, et septembri lõpus tegi valitsus otsuse jagada kevadisest rahajagamisest üle jäänud 5,8 miljonit turismiettevõtjatele COVID-19 kahjude osaliseks hüvitamiseks. Raul Siemi sõnutsi on tingimused praeguseks paika pandud, kuid taotlusi hakatakse vastu võtma pärast seda, kui Euroopa Komisjon on andnud määruse tingimustele vastava riigiabiloa.