Tallink Grupp on Läänemere põhjaosas tegutsev strateegiline meretransporditeenuste pakkuja. 2019. aastal teenindas ettevõte ligikaudu 10 miljonit reisijat ja transportis Soome, Eesti, Läti ja Rootsi vahelistel liinidel 380 000 ühikut kaupa.

Koroonaviiruse puhangu tõttu kehtestatud reisipiirangud ja piiride sulgemine on 2020. aasta jooksul ettevõtte tegevust märkimisväärselt ja negatiivselt mõjutanud, mistõttu on märgatavalt vähenenud ettevõtte reisijatearv ning selle tagajärjel sissetulekud. Käesoleva laenu eesmärgiks on tugevdada ettevõtte likviidsuspositsiooni muutunud turutingimustes.

„Tallink annab piirkonnas tööd paljudele inimestele ja omab olulist rolli tööjõu liikuvuses ja kaubaveos. NIB-lt saadud laen on tugilaen koroonaviiruse pandeemiast taristuettevõtetele põhjustatud raskuste leevendamiseks ja see toetab Tallinkit selle tegevuse jätkamisel neil jätkuvalt keerulistel aegadel," selgitas Henrik Normann, NIB president & tegevjuht.

Ühiskonna toimimise suhtes kriitilise tähtsusega laevafirmade garantiiprogrammi raames on Soome riik andnud laenule garantii kuni 90 miljonit eurot varustuskindluse tagamiseks ja kriitiliselt olulise kaubaveo säilitamiseks.

„NIB-ga sõlmitud laenuleping lisab meie kontsernile täiendavat kindlust juhuks, kui pandeemiast tingitud olukord veel ka järgmisel aastal meil oma tegevust suures ulatuses ja täna planeeritud mahus taastada ei võimalda ning meil on vaja täiendavaid vahendeid likviidsuse tagamiseks lisaks Eesti Vabariigi poolt ettevõttele antud KredExi laenule. Oleme väga tänulikud Soome Vabariigi Valitsuse toetusele antud laenulepingu sõlmimisel ning NIB meeskonnale, kellega koostöös meile väga oluline leping teoks sai," sõnas Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Tallink Silja Oy, Tallink Grupi tütarettevõte Soome Vabariigis, on Eesti, Soome, Rootsi ja Läti vahelistel liinidel parvlaevu ja ro-ro-reisiparvlaevu teenindav laevandusettevõte. Tallink Grupp on üks suurimatest ettevõtetest Eestis, pakkudes Läänemere ääres tööd ligi 5000 inimesele ning tehes koostööd ligi 6800 erineva organisatsiooniga, kellest enamus on väike- ning keskmise suurusega ettevõtted.

NIB on rahvusvaheline finantsasutus, mille kaasomanikeks on kaheksa liikmesriiki: Taani, Eesti, Soome, Island, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi. Pank rahastab era- ja avaliku sektori projekte oma liikmesriikides ja neist väljaspool. Põhjamaade Investeerimispangal on kõrgeim võimalik krediidireiting -AAA/Aaa mis on talle antud juhtivate reitinguagentuuride Standard & Poor ja Moody poolt.