Maksumaksjate liit põhjendab oma seisukohta sellega, et 23. novembril avaldas Õhtuleht võrdsete võimaluste voliniku Liisa Pakosta artikli, milles selgitati tööandjatele soolise võrdõiguslikkuse seadusega pandud kohustusi aidata aktiivselt kaasa oma töötajate töö- ja pereelu ühitamisele. Seaduse kohaselt peab tööandja muu hulgas kujundama töötingimused sobivaks nii naistele kui meestele ning tõhustama töö- ja pereelu ühitamist, arvestades sealjuures töötajate vajadusi.

Nii on maksumaksjate liit arvamusel, et arusaam sellest seadusesättest peaks jõudma ka maksuseadustesse ning nende rakendamise praktikasse. Konkreetselt teeb liit ettepaneku, et rahandusministeerium või maksu- ja tolliamet annaksid välja juhendi, mis tõlgendaks tööandja autoga töötaja lapse kooli või lasteaeda viimist ja sealt koju toomist töösõiduna, kuna sellise sõidu võimaldamisega täidab tööandja soolise võrdõiguslikkuse seaduse §-st 11 tulenevat kohustust ühendada töö- ja pereelu. See tähendaks ühtlasi, et sellise auto pealt ei peaks maksma erisoodustusmakse ega oleks piiranguid käibemaksu mahaarvamisel.

Liidu sõnul puudutaks see loomulikult kõiki tööandjaid ning töötajaid nii avalikus kui erasektoris ja MTÜ-des, ka juhatuse liikmeid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid. Kuna kõik tööandjad loomulikult ei suuda varustada kõiki oma töötajaid ametiautoga, siis on kindlasti vaja võrdse kohtlemise tagamiseks lugeda maksuvabaks ka see, kui tööandja hüvitab oma töötajate laste ühistranspordi kulud, leiavad maksumaksjad.

Ülemöödunud nädala reedel, 20. novembril haridus- ja teadusministri ametist taandunud Reps naasis eelmisel nädalal riigikokku ning suundus riigikaitsekomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni. Viimast valiti ta eelmisel reedel ka juhtima, mistõttu ei kaotanud keskerakondlasest poliitik pärast ministriametist loobumist ka palgas.

Reps astus tagasi Õhtulehe paljastuse peale, mille kohaselt Reps väärkasutas ministeeriumi vara ja tööjõudu, lastes ministeeriumi autojuhil teha oma laste kooli- ja huvisõite. Samuti selgus, et Reps palkas oma eraasjadega tegelema kaks nõunikku, kelle nimi ega töökoht ministeeriumi kodulehel ei kajastu. Üks nõunikest on Repsi hõimlane ja saab 3500 eurot palka.