Eestisse väikese moodulreaktori rajamise teostatavusuuringus osalenud Rootsi energiaettevõte Vattenfall sõlmis möödunud nädala lõpus kokkuleppe koostöö tihendamiseks Fermi Energiaga. Sarnase koostööleppe sõlmis Fermi Energia möödunud nädala esmaspäeval ka Soome riikliku energeetikaaettevõtte Fortum Oyj-ga.

“Oleme märganud kasvavat huvi just väikeste moodulreaktorite vastu. Meie koostöö Fermi Energiaga on suunatud sellele, et toetada ettevõtte eesmärki rajada Eestisse Euroopa esimene väike moodulreaktor,” ütles Vattenfalli energiatootmise asepresident Torbjörn Wahlborg.

Nüüd suurendavad kaks ettevõtet uuringuid konkreetsetes valdkondades ja teevad koostööd kuni hetkeni, mil esitatakse ettepanek Eesti parlamendile põhimõttelise otsuse vastu võtmiseks väikese moodulreaktori rajamiseks. “Koostöö Fermi Energiaga annab Vattenfallile oskustevaet valdkonnas, mida ettevõttesiseselt arendame,” sõnas Wahlborg.

Uuringus osalevad mitmed Euroopa energiafirmad

Koostöö eesmärk on täpsemalt hinnata väikeste moodulreaktorite tehnoloogilist küpsust ja nende tehnoloogiate sobivust Eestis kasutusele võtmiseks. Lisaks Vattenfallile osalevad uuringutes ka teised Euroopa energiaettevõtted, kes panustavad oma valdkonna teadmistega.

“Meil on rõõm teha koostööd Euroopa ühe juhtiva tuumaenergia ettevõttega, mis on võtnud eesmärgi süsinikuheitmest vabanemiseks ühe põlvkonna jooksul. Ohutumad, lihtsamad, soodsamad ja väiksemad tehnoloogiad muudavad tuumaenergia ka Eestile kättesaadavaks ja mõistlikuks lahenduseks elektri varustuskindluse tagamisel,” sõnas Fermi Energia juhatuse liige Kalev Kallemets.

Ta märkis, et seda on mõistetud ka valitsuse tasandil, mis on võtnud vastu otsuse moodustada tuumaenergia töörühm. “Tegemist on keeruka valdkonnaga, kuid keerukas on ka eesmärk jõuda päriselt süsinikuneutraalsuseni Põhjamaades kõigis eluvaldkondades,” lisas Kallemets.

Kuigi Eesti on täitnud oma ametliku kohustuse vähendada CO2-heitme taset nõutud määral, on Eesti jätkuvalt kõige saastavama elektritootmisega riik Euroopas. Samas on Rootsi CO2-heitmed maailma ühed väiksemad ning sealne elekter praktiliselt fossiilkütuste vaba tänu hüdro- ja tuumaenergiale, samuti bio- ja tuuleenergiale.

“Vattenfall jagab Fermi Energiaga oma oskusteavet tuumaelektrijaamade rajamisel, täpsemalt projektide rahastamise ja tasuvusuuringute, samuti personali- koolitus- ja opereerimisvaldkonnas ning tarneahelate loomisel,” lausus Vattenfalli elektrijaamade arendusjuht Mats Ladeborn, lisades, et tuumaenergia on väga madala CO2-heitmega ja aitab vähendada sõltuvust fossiilkütustest Euroopas.

“Väikeste moodulreaktorite tulek turule pakub tuumaenergia kasutamiseks uusi võimalusi ja Vattenfalli jaoks on loomulik, et käime kaasas nende valdkondade arenguga, mida me ka ise energiatootmises kasutame. Eesti energiatööstuse üleminekul puhtale tootmisele oleks märkimisväärne positiivne mõju kogu Euroopa Liidu kliimaeesmärkide saavutamisele,” leidis Ladeborn.

Tegu on ühe Euroopa suurima energiatootjaga

Vattenfall AB on Rootsi riigile kuuluv, Euroopa suuruselt viies elektrienergia tootja, kus töötab umbes 20 000 inimest ning mille põhiturud on Rootsi, Saksamaa, Holland, Taani ja Ühendkuningriik.

Fermi Energia on Eesti tuumaenergia ekspertide ja ettevõtjate loodud ettevõte, mis arendab võimalust võtta Eestis kasutusele uue põlvkonna väike moodulreaktor Eesti energia varustuskindluse ja kliimaeesmärkide täitmiseks.