Selle aasta kolme kvartaliga väljastati startup-viisa programmi kaudu töötajate värbamiseks ja iduettevõtete asutamiseks Eestisse 547 viisat ja tähtajalist elamisluba. Kõige populaarsemad riigid töötajate värbamiseks Eesti iduettevõtete poolt olid Venemaa, Ukraina ja Brasiilia. Iduettevõtete asutajaid on aga Eestisse tulnud eelkõige Indiast, Iraanist ja Venemaalt.

"Startup-viisaga tuuakse Eestisse selliste oskustega töötajaid, keda iduettevõttel ei ole mingil põhjusel õnnestunud leida kohalikult tööjõuturult. Seda kinnitavad nii iduettevõtete asutajad kui ka numbrid - startup-viisaga Eestisse tööle tulnud töötajate haridustase on idusektori keskmisest kõrgem ning välismaalastest töötajate keskmine brutokuupalk ulatus Eestis selle aasta esimesel poolaastal 2506 euroni, mis on pea kaks korda kõrgem Eesti keskmisest palgast," sõnas Startup Estonia juht Eve Peeterson ning lisas, et on väga oluline, et Eesti säilitaks globaalsel tööjõuturul oma hea maine.

Kui selle aasta teises kvartalis oli iduettevõtete värbamisplaanides selgelt näha globaalse koroonaviiruse kriisi mõju, siis kolmandas kvartalis on toimunud teatud taastumine. Selle aasta 1. kvartalis oli iduettevõtetes töötamiseks väljastatud 108 viisat, 2. kvartalis 55 viisat ning 3. kvartalis väljastati 92 startup-viisat.

Eesti iduettevõtete töötajatest 27% on täna välismaalased, kes panustavad eelkõige rahvusvahelisse äriarendusse, tehnoloogia loomisesse aga ka Eestis loodud toodete ja teenuste globaalsesse müüki ja turundusse. "Mitmekülgne, sidus ja avatud iduettevõtete ökosüsteem on seni olnud Eesti idusektori edu ja kiire arengu alus ning oleme veendunud, et ka tulevikus peame keskenduma samadele väärtustele. Arengu jätkamiseks peame lisaks keskenduma ka teaduspõhisuse senisest suuremale väärtustamisele, kaasates idusektorisse rohkem teadlasi ja soodustades teaduse kommertsialiseerimist," tõi Startup Estonia juht Eve Peeterson välja.

Viisasid ettevõtluseks on sellel aastal väljastatud 41. Enamik iduettevõtete asutajaid on Eestisse tulnud Indiast, Iraanist ja Venemaalt. Startup-viisa programmi kaudu välismaalaste poolt asutatud iduettevõtted on Eesti riigile selle aasta kolme kvartaliga maksnud 2,1 miljonit eurot tööjõumakse, mis on 96% enam võrreldes 2019. aasta sama perioodiga. Selle aasta kolme kvartaliga olid startup-viisa abiga loodud iduettevõtetest suurimad tööjõumaksude maksjad SaleMove (0,8 miljonit eurot) ja CyberCube (0,4 miljonit eurot).

Alates startup-viisa programmi loomisest 2017. aastal on startup-viisa abiga Eestis asutatud 239 iduettevõtet ehk üle 20% Startup Estonia andmebaasis olevatest iduettevõtetest. Välismaalaste poolt asutatud iduettevõtted annavad Eestis täna tööd 264 inimesele ning nende kogukäive ulatus selle aasta kolme kvartaliga 19,3 miljoni euroni, kasvades 65% võrreldes aasta varasemaga. Suurima käibega ettevõtted olid Pridegamesstudio (5,4 miljonit eurot), SaleMove (2 miljonit eurot) ja Mobinner (2,1 miljonit eurot).

2017. aasta jaanuaris käivitatud startup-viisa programm võimaldab Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide kodanikel Eesti iduettevõtete heaks töötada, olemasolevaid iduettevõtteid siia kolida või Eestis uusi asutada. Viisaga kaasnevate hüvede kasutamiseks peab seda sooviv ettevõte saama siseministeeriumi poolt kokku kutsutud startup-komitee poolse hinnangu, kas firma vastab seaduses välja toodud iduettevõtte definitsioonile.