TTJA tarbijavaidluste komisjon ühtlustas oma praktikat internetist ostetud kõrvasiseste kõrvaklappide 14-päevase tagastusõiguse osas.

Tarbija kasutas 14-päevast lepingust taganemise õigust, kuid kaupleja sellega ei nõustunud, kuna e-kaupluse tingimuste kohaselt ei kuulu tagastamisele kaubad, mis tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ei ole tagastatavad, kui kauba pakend on pärast tarbijale kohaletoimetamist avatud. Kaupleja hinnangul on kõrvasisesed kõrvaklapid toode, mida ei ole võimalik pärast kasutamist selliselt puhastada, et neid saaks uuesti müüa.

Komisjoni hinnangul pidanuks kaupleja oma väiteid tõendama, sh et tarbija poolt proovitud kõrvaklappidel esinesid kasutamise jäljed ja et nende kõrvaldamine kas ei oleks üldse võimalik või kõrvaldamisega kaasneks kõrvaklappide kahjustamine. Kaupleja selliseid tõendeid komisjonile ei esitanud.

Komisjon jõudis seisukohale, et antud juhul on tarbijal õigus lepingust taganeda ning üksnes asjaolu, et tegemist on kõrvasiseste kõrvaklappidega, mille pakend on avatud, ei tähenda, et selle toote puhul automaatselt taganemisõigus puuduks.

Tarbijavaidluste komisjon selgitas, et kui kaupleja kannab seoses kõrvaklappide uuesti pakendamisega täiendavaid kulusid või kui selgub, et asja väärtus on kõrvaklappide proovimise tõttu põhjendatult vähenenud, on kauplejal õigus tarbijalt nõuda väärtuse vähenemise või kantud kulude hüvitamist.

Mida silmas pidada ostu otsust tehes?

 • Ära tee tehingut kiire emotsiooni ajendil ja ära usu asju, mis on liiga head, et olla tõsi. Ainult täna ja ainult sulle pakutav super -90% hinnaga „targaks tegev vedelik“ ei pruugi seda siiski olla.
 • Tee põhjalik eelkontroll ja vali usaldusväärne kaupleja. Maksuvõlad, pidevalt muutuvad ärinimed, kriitiline tagasiside, kauplejale tehtud ettekirjutused või nn mustas nimekirjas olemine viitavad sellele, et võid olla järgmine petta saanud klient.
 • Veebiostude puhul vaata, kas tegemist on eestimaise, Euroopa Liidu liikmesriigi või kolmanda riigi kauplejaga ning kas tegemist on eraisiku või ettevõttega. Sinu võimalused hilisemalt tekkida võivaid probleeme lahendada sõltuvad sellest.


Mida teha, kui mul on ostetud kauba või teenusega probleeme?

 • Puudusega asja ära edasi kasuta!
 • Pretensiooni esitamise õigus on 2 aastat alates ostust.
 • Pöördu probleemi lahendamiseks kaupleja poole.
 • Kaupleja on kohustatud vastama kirjalikule pretensioonile 15 päeva jooksul.
 • Alles siis kui pooled ei jõua omavahel kokkuleppele, on võimalik pöörduda avaldusega tarbijavaidluste komisjoni poole.
 • NB! Tarbija peab suutma tõendada tehingu sooritamist – esitatud tõendist peab nähtuma tehingu sooritamise aeg ja pooled (näiteks ostutšekk, arve, arvelduskonto väljavõte).
 • Vaata täpsemalt https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine.


Millised on kaupleja õigused ja kohustused tarbija pretensiooni läbivaatamisel?

 • Kaupleja peab kinnitama kaebuse kätte saamist ja vastama kaebusele 15 päeva jooksul.
 • Kauplejal on õigus puudusega asi üle vaadata.
 • Esimese 6 kuu jooksul ostust alates peab vea põhjuse välja selgitama kaupleja.
 • Ülejäänud 1.5 aasta jooksul lepivad pooled kokku, kes ja kuidas selgitab välja vea tekkimise põhjuse.
 • Tootmisdefekti puhul tuleb asi parandada mõistliku aja jooksul ehk 2-4 nädala jooksul.
 • Kui kaupleja keeldub asja asendamast, sest parandamine on mõistlikum, tuleb enne parandamist tarbijat teavitada.
 • Parandamine ei tohi tekitada tarbijale põhjendamatuid ebamugavusi.