„II samba LHV Pensionifond Roheline on lühikese ajaga kogunud üle 3000 kliendi ja pakkunud algusest peale väga head tootlust. Roheline investeerimine kasvab maailmas jõudsalt. Peale aatelise maailmaparandamise soovi kannustab jätkusuutlikku investeerimist regulatiivne taganttuul: Euroopa Liit on tänavu oma kliimaeesmärke suurendanud, Hiina seadis endale esimest korda kliimaeesmärgid ja USA saab presidendi, kelle valimislubadus oli ligikaudu kahe triljoni dollari suurune roheprogramm," ütles LHV Pensionifondi Roheline Pluss fondijuht Joel Kukemelk.

„Pensionireformi taustal on III sambast saanud uute investorite seas menukas kogumisviis. Kui arvestada, et riik tagastab selle samba sissemaksetelt tulumaksu, võiks iga alustav investor tulevikuks kogumiseks kasutusele võtta ka maksusoodustusega III samba lahenduse. LHV Pensionifondi Roheline Pluss avamine annab kõik võimalused koguda nii maksuefektiivselt kui ka roheliselt," lisas Kukemelk.

Igaüks, kes alustab III sambasse kogumist enne 2020. aasta lõppu, saab lisaks iga-aastasele tulumaksutagastusele õiguse võtta fondist raha tulumaksusoodustusega välja siis, kui on kogunud sinna vähemalt viis aastat ja tal on täitunud 55 eluaastat. Kes hakkab III sambasse pensioni koguma 2021. aastal või hiljem, selle jaoks kerkib raha maksusoodustusega väljavõtmise õiguse elueapiir tunduvalt: vanaduspensioniiga miinus viis aastat. Seepärast tasub III sambasse investeerimist alustada veel tänavu.

LHV rohelised II ja III samba fondid on mõeldud kõigile, kes hoolivad rohelisest mõtteviisist ja usuvad, et raha paigutamine peab olema nii pikaajaliselt tootlik kui ka keskkonnasäästlik ja jätkusuutlik. Vähemalt pool fondi varast investeeritakse jätkusuutlikkuse põhimõtetest lähtuvatesse või keskkonnatemaatikaga investeerimisfondidesse. Fondi vara teise poole võib fondijuht investeerida rohelistesse üksikinstrumentidesse.

LHV rohefondid teevad üksikinvesteeringuid ainult ettevõtetesse, mille tuludest, kasumist või bilansimahust vähemalt 20% tuleb ühest seitsmest valdkonnast: taastuv- ja alternatiivenergia; energiatõhusus; veetaristu ja -tehnoloogia; reostuse vähendamine; prügimajandus ja -käitlemine; keskkonnatoetustegevused; vastutustundlik toidu-, põllumajandus- ja metsatööstus. Fondidest ei tehta üksikinvesteeringuid äriühingutesse, mille põhitegevusalad on hasartmängu-, relva-, tubaka-, alkoholi- või söetööstus.