Ühine huvi võib olla töökogemusest tähtsamgi

"Mäletan selgelt üht oma värbamisprotsessi. Ametikohale oli palju kandidaate ning lappasime meeskonnaga CV-sid läbi. Esialgu oli vaja otsustada, keda kutsuda esimesse vooru töövestlusele. Minule jäi silma üks inimene, kelle töökogemus antud vallas oli võrreldes teistega küll tagasihoidlik, kuid kes oli kirglik kalamees. Õnneks oli ta selle fakti oma CV-s välja toonud ja tänu taustainfole oskasin ma töövestlusel temalt selle kohta jutu käigus ka täpsemalt küsida. Tuli välja, et juba aastaid oli tema hobiks kalapüük ja see pani tema silmad väga särama," toob Kasak näite. "Hobis polekski midagi erilist olnud, kui ma poleks teadnud meeskonda, kuhu inimest otsisin. Nimelt oli nii ettevõtte omanik kui ka mitu tiimiliiget samuti entusiastlikud kalamehed ja ühine huvi on miski, mis on töökogemusest vahel isegi tähtsam."

Loomulikult valis värbamisekspert just tema antud positsioonile. Meeskond võttis ta suurepäraselt vastu, kiirelt hakati vabal ajal koos kalal käima ning tiimiliikmed olid rohkem kui meeleldi valmis uut liiget välja koolitama. Asjad sujusid ja kõik olid rahul, õnnelikud ning tänulikud.

Tähtsad on isikuomadused, väärtused ja maailmavaade

Eelnev näide annab palju aimu sellest, miks ei tohi ainult CV põhjal otsustada, keda töövestlusele kutsuda ning veel vähem, keda palgata. CV on lisakomponent, mis aitab teha otsust, aga mille põhjal ei tehta otsust! Lõpliku valiku peab Kasaku sõnul langetama enamate näitajate pealt - tähtsad on ka isikuomadused, väärtused ja maailmavaade. "Lisaks olen kogenud, et CV ei pruugi vastata tõele - seal „valetatakse" end nii suuremaks kui ka väiksemaks. Teisisõnu pannakse CV-sse kirja oskused, mida tegelikult ei pruugita osata; vahel aga ei väärtusta inimene oma kogemusi ja oskusi nii palju, et neid kirja panna, kuid mis tegelikult on kuldaväärt," toob ta välja.

Värbamisspetsialisti ja värbava juhi ülesanne on aru saada, millise inimesega on tegelikult tegu. Info kättesaamine oleneb palju suhtlemise ja küsimuste esitamise kogemusest. Hea värbamisspetsialist valdab seda kunsti.