Üks selliseid on koostöö Coop Panga ja Coopi jaeketi vahel, millega klientidele pakutakse rohkem teenuseid. Selline koostöö annab lojaalsema kliendi näol pangale konkurentsieelise. Meie ootustes suudab Coop Pank järgmise kolme aasta jooksul suurendada oma laenude mahu 1 miljardi euroni. Sellega tõstab pank turuosa 4,8%-ni, säilitab netointressimarginaali 4% lähedal ning parandab 0,7-kordse kulu/tulu suhte 0,5-ni.

Aktsiahind kiiret kasvu ei kajasta

Meie eelduste juures kasvab Coop Panga kasum 5,5 miljonilt eurolt 2019. aastal 14,2 miljonile eurole 2022. aastal. Samade eeldustega kasvab panga omakapitali tootlus ROE 8,5%-lt 12,5%-le.

Meie hinnasihi juures 1,3 eurot on aktsia turuhinna/raamatupidamisväärtuse suhe P/B 1,2-kordne, mida õigustavad varade kasv ja ROE paranemine. Praegune aktsia hind hindab 2020. aasta oodatavaks P/B-suhteks 1,0, mis on meie hinnangul madal. Alustame Coop Panga aktsia katmist soovitusega Osta.