Juhtrühma juhi, rahandusministeeriumi kantsleri Veiko Tali sõnul ollakse muudatuseks vajalike ettevalmistustöödega tervikuna graafikus.

Mõjus rahapesu tõkestamine on Eesti riigile väga oluline ning see valdkond vajab senisest suuremat tähelepanu ja ambitsiooni. Rahapesu andmebüroo toomine 1. jaanuarist 2021 iseseisva asutusena rahandusministeeriumi valitsemisalasse võimaldabki vajalikku fookust suurendada ja lisaressursse kaasata.

„Rahapesu andmebüroo 2021. aasta plaanitav eelarve ilma IT-valdkonna kuludeta on 3,1 miljonit eurot, seega asutuse eelarve kasvab võrreldes tänavusega rohkem kui kaks korda. Praegu on rahapesu andmebüroos 32 ametikohta, uuel aastal kasvab see 47-ni ehk ka asutuse töötajate arv kasvab ligi poole võrra," selgitas Veiko Tali asutuse kiiret kasvu tagavaid kokkuleppeid. „Büroo töötajad on teinud tublit tööd ja on heameel tõdeda, et tänaseks on peaaegu kõik neist andnud nõusoleku jätkata uues rahapesu andmebüroos ka 1. jaanuarist 2021. Uuel aastal tõusevad ka rahapesu andmebüroo töötajate palgad."

RABi tegevuse laiemaks eesmärgiks on rahandussüsteemi ja majandusruumi usaldusväärsuse kaitse, mis kuulubki eelkõige rahandusministeeriumi haldusalasse ning toimib paremini, kui RABil tiheneb koostöö teiste finantsjärelevalve asutustega. Samuti on rahapesu tõkestamisel oluline vaadata tulevikku ja otsida uusi lahendusi. RAB eelisarendab strateegilise andme- ja riskianalüüsi funktsiooni ning just see tegevussuund on tulevikku vaadates ülioluline.

„Septembris välja kuulutatud rahapesu andmebüroo uue juhi konkurss kahjuks ei õnnestunud. Loodetavasti leitakse eelmisel nädalal väljakuulutatud korduskonkursiga rahapesu andmebüroole tegus juht, kes vajalikud muudatused ja uued algatused ellu rakendab," sõnas Veiko Tali.

Rahapesu andmebüroo uueks asukohaks saab Pronksi 12 hoone Tallinnas. Kolimine jääb eeldatavalt järgmise poolaasta lõppu. Kolimise täpne aeg sõltub peamiselt IT-süsteemide väljaehitamisest ja akrediteerimisest.

Rahandusministri Martin Helme vastuseisu tõttu ei õnnestunud kinnitada rahapesu andmebüroo juhiks parimat väljavalitud spetsialisti Matis Mäekeri.