Peale 31. detsembrit ei kehti enam Euroopa Liidu poolt sõlmitud vabakaubanduslepingud ning lõppeb kaupade, teenuste, kapitali vaba liikumine Euroopa Liidu riikide ja UK vahel. UK-st saab kaubanduse seisukohast n-ö kolmas riik ja kehtestub tollirežiim. Ettevõtted, kelle kaup liigub üle riigipiiride, peavad taotlema uue EORI numbri Ühendkuningriigi tollilt, sest seni kasutusel olnud number enam ei kehti. Lisaks on vaja vormistama hakata ka tollideklaratsioone, kui eksporditakse kaupa Euroopa Liidust Ühendkuningriiki ja ka juhul, kui kaupa imporditakse Ühendkuningriigist Euroopa Liitu.

Siiani ei vajanud paljud kaubad ka kahe poole vahelisel liikumisel eraldi lube – näiteks kalatooted, taimed ja ravimid. Kuid alates jaanuarist on nende kaupade puhul vaja esitada erinevaid lisasertifikaate, nagu veterinaarsertifikaat, fütosanitaarsertifikaat jpt. Paljusid kaubagruppe tuleb uuel aastal registreerida ka erinevates registrites, olgu need siis Euroopa Liidus või Ühendkuningriigis.

Kui seni oli võimalik Euroopa Liidust Ühendkuningriiki lennates väljuda lennujaamast ilma tolliga suhtlemata isegi siis, kui sõidu eesmärgiks oli näituse või messi külastus koos tootenäidiste tutvustamisega, siis alates uuest aastast tuleb senise rohelise koridori asemel valida punane koridor (goods to declare) ja alles pärast vajalike tollivormistuste tegemist saab lugeda piiriületuse lõpetatuks. Need on vaid mõned näited tegevustest ja formaalsustest, mis ettevõtjaid kaubavahetusel ees ootavad. Seetõttu on kindlasti vaja arvestada lisanduva ajakulu, pikeneva tarneaja ja kallineva logistikaga.

Võimalikku ajakulu saab vähendada Eesti Kaubandus-Tööstuskoja väljastatava ATA-märkmikuga. Mida saab kasutada lisaks tootenäidistele ka siis, kui minnakse lepingupartneri juurde tegema spetsiifiliste tööriistadega mingit konkreetset tööd. Lisaks saab sellest abi, kui soovitakse osaleda messidel ja näitustel, või kui on vaja viia spetsiifilised mõõteriistad või muu taoline testimisele. ATA-märkmikuga ei saa viia Euroopa Liidust välja vaid äratarbitavaid kaupu, nagu on toiduained, reklaamlehed jms. ATA-märkmik on tollidokument, milles on juba selle vormistamise alguses sees kõik vajalikud tollideklaratsioonid nii Euroopa Liidust väljumiseks kui ka sihtriiki ajutiseks sisenemiseks. Piiridel ei ole vaja suhelda võõrkeelsete tolliagentide või deklarantidega, kõik vajalikud deklaratsioonid on juba märkmikus olemas.

Kasulikud lingid millelt saab infot üleminekuperioodi lõpuks valmistumisel