Sel nädalal kontrollisid Lääne prefektuuri politseinikud Läänemaal ja Pärnumaal kokku kolme ettevõtte välismaalastest töötajaid.

Kaks ettevõtet tegutsevad energeetika ja üks põllumajanduse valdkonnas.

Lääne prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juht Margo Peters rääkis, et Läänemaal tuvastati kuus Ukraina kodanikku, kes töötasid Eestis seadusliku aluseta. „Kolmel neist puudus ka kehtiv Eesti viisa ja viisavaba viibimisaeg oli lõppenud, mis tähendab, et neil ei olnud üldse õigust Eestis viibida," sõnas Peters.

Petersi sõnul alustati kõigi kuue rikkuja suhtes väärteomenetlust ning neile määrati rahatrahvid. „Ühele neist kehtestati lisaks ka sisseõidukeeld Eestisse üheks aastaks, sest ta oli töötanud seadusliku aluseta pikemat aega ning lisaks oli ta tabatud joobes autojuhtimiselt."

Pärnumaal kontrollisid politseinikud kokku 44 inimest ning tuvastasid neli Ukraina kodanikku, kel puudus seaduslik alus Eestis töötamiseks. Politsei alustas nendes suhtes väärteomenetlust ning määras rahatrahvi. Peters rääkis, et üks inimene üritas end politseinike eest tualetti ära peita. „Siiski sai ta hilisema vestluse käigus rikkumisest aru ning tegi koostööd," sõnas Peters.

Lisaks tuvastasid ametnikud Pärnumaal neli Valgevene kodanikku, kelle töötamine ei olnud Politsei- ja Piirivalveametis nõuetekohaselt registreeritud. „Pärast selgitusi ja suulist hoiatamist asus ettevõte kohe tegutsema ja registreeris oma töötajad nii nagu peab," lausus Peters.

Kõikide rikkujate ja ka ettevõtete esindajatega vesteldi põhjalikult ning selgitati Eestis viibimise ja töötamise õigusi. „Vestluste käigus tuli välja, et mitmel inimesel ei olnud tegelikult üldse teadmist, et nad töötavad Eestis selleks õigust omamata," ütles Peters.

Petersi meelest on väga oluline, et tööandjad teeksid välismaalasi palgates piisavat selgitustööd. „Muidugi on see ka inimese enda vastutus, kuid tööandja peaks olema huvitatud sellest, et välismaalastest töötajate tegevus oleks seadusega kooskõlas. Nii saab olla kindel, et ettevõttel ei teki hiljem teenuse osutamisega probleeme ja tagada usaldusväärsuse klientide silmis," lisas Peters.

Kontrollkäigud korraldati koos Tööinspektsiooni ning Maksu- ja Tolliametiga.