Olete senisest tööst tüdinenud ja tahaksite end proovile panna hoopis muul alal, näiteks paremat tulevikku tõotavas infotehnoloogia vallas. Suure tõenäosusega tuleb sel juhul silmitsi seista ruumilise võimekuse testiga: tõsta kuubikuid ning hinnata 3D vaates objektide erinevusi ja sarnasusi.
„Testimine on väga aja- ning kulutõhus. See on metoodiliselt selge, ei võta liiga palju aega ning kuna kõikide inimeste käest küsitakse täpselt samasuguses keskkonnas samasuguseid küsimusi, siis on tulemused ka objektiivsed ja võrreldavad,” selgitas juba 25 aastat personalivaliku äris tegutsev Veltmann. Senine koostöökogemus Vali-IT ümberõppeprogrammi ja BCS koolitusega kinnitab, et testi tulemused on osutunud kõige paremini edu ennustavaks mõõdikuks. See, kui hästi läheb sisseastujal edaspidises programmis, on korrelatsioonis sellega, milline oli nende võimete test sisseastumisel.