„Teadmatus õppeprogrammi sisust ja võimalustest on üks peamisi väljalangemise põhjustest. Varajase avalduse esitamisega saavad peagi keskkooli lõpetavad noored varakult teada õppekava sisu ja võimaluste kohta tööturul,“ rääkis TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll.

Avalduse esitajad saavad olla huvipakkuva õppekava ja valdkonna infoväljas, saada kutseid osalemiseks ülikooli erinevatel üritustel, kas siis virtuaalselt või reaalselt. Mida varem avaldus esitada, seda rohkem võimalusi tekib. Sügisel TalTechis õpinguid alustanud üliõpilastest kasutasid võimalust sisseastumisavaldus varakult esitada peaaegu pooled.

Iga sisseastuja saab esitada kuni kaks avaldust. Valikut saab muuta igal ajal kuni sisseastumisperioodi lõpuni 6. juulil kell 12.00. Soovi korral on võimalik riigieksami tulemuste teadasaamisel kasutada võimalust valida lähtuvalt tulemustest teine eriala.

Kuna tehnikaülikoolis on lävendipõhine vastuvõtt, saab erialadel, kus kandideerimine toimub riigieksamite alusel, kohe pärast eksamitulemuste selgumist teada, millisel erialal on õppekoht olemas. Kõik, kes lävendi ületavad, on automaatselt ka ülikooli vastu võetud.

Juba varem gümnaasiumi lõpetanud saavad peagi pärast avalduse esitamist teate õppekoha pakkumisega ja saavad oma õppekoha soovitud erialal kinnitada. Nende sisseastumisavaldused, kes gümnaasiumit avalduse esitamise hetkel veel lõpetanud pole, on tingimuslikult kandideerivad, kuni riigieksamite tulemuste selgumiseni.

Matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsele saab registreeruda sel aastal sisseastumisavaldust esitades. Avaldusel on võimalik märkida, kas soovitakse katsel osaleda.

Avaldusi saab esitada läbi sisseastumise infosüsteemi SAIS vahemikus 1. jaanuar kuni 6. juuli kell 12.00.

Tallinna Tehnikaülikool on Eesti tehnika- ja IT-teaduse ning -hariduse lipulaev, kust saab kõrgharidust kõigil astmetel inseneri- ja tehnikateadustes, infotehnoloogias, majanduses, loodusteadustes ning merenduses. Eesti ainsa tehnoloogiaülikooli unikaalsus peitub valdkondade sünergias, mis aitab kaasa uute ideede sünnile.