Koroonaproovi andmise vajaduse üle otsustab praegu kas perearst või nädalavahetusel ja pühadel perearsti nõuandeliini arst.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §12 järgi on tööandja ja töötaja kohustatud ohutu töökeskkonna nimel tegema koostööd, mistõttu oleks mõistlik ennekõike töötaja ja tööandja vahel kokku leppida, kuidas tagada töökohas ohutus ja millisel juhul peaks töötaja kaugtööle jääma, proovi andma või isikukaitsevahendit kasutama.

Advokaadibüroo LMP advokaadi Birje Kalmuse sõnul on tööandjal küll teoreetiline võimalus töötajatelt koroonaproovi andmist nõuda, kuid see peaks asjaolusid arvestades olema proportsionaalne. "Võttes arvesse töötervishoiu ja tööohutuse seadust, kuid ka bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, on tööandjal teoreetiline võimalus riskianalüüsi alusel ennetusabinõuna näha ette, et töötajad peavad ennast mingite tingimuste esinemise korral testima. Selle kehtestamine aga eeldab riskianalüüsi läbiviimist ja meetme vajaduse tuvastamist. Samal ajal tuleb tähele panna, et selline meede peaks olema viimane abinõu, kuivõrd see riivab tugevalt isiku põhiõigusi. Arvestama peab võimalusega, et perearst töötajat siiski proovi andma ei suuna, vaid otsustab, et töötaja peab jääma eneseisolatsiooni," lausus Kalmus.

Kalmus lisas, et praeguses keerulises olukorras on esmased märksõnad selgelt koostöö ja teineteise mõistmine. "Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on vaja nii tööandjate kui töötajate mõistvat suhtumist ning arusaamist, milleks piirangud ja kohustused vajalikud on. Ühest küljest peab tööandja järgima, et esmajärjekorras seataks abinõud, mis koormavad töötajaid kõige vähem. Teisest küljest peab ka töötaja hindama oma tervist ja riski, mille ta tõbisena tööle minnes võtab," selgitas Kalmus.

Kokkuvõttes tuleb tõdeda, et riskianalüüsi tegemata ning seal vastavat abinõu määramata ei ole tööandjal õigust nõuda töötajalt koroonaproovi andmist. Samal ajal saavad tööandja ja töötaja alati sõlmida tingimuste kohta kokkuleppe ja selle järgi talitada.