Associated Pressi andmetel on hagiga liitunud 48 USA osariiki.

FTC kaebuse kohaselt on Facebook maailmas domineeriv sotsiaalvõrgustik ning selle teenuste turul monopoolne jõud. Monopolistaatus on taganud ettevõttele ülisuure kasumi. Ainuüksi eelmisel aastal oli Facebooki käive enam kui 70 miljardit dollarit ning kasum enam kui 18,5 miljardit dollarit.

FTC märgib, et Facebook rakendab süsteemselt konkurentide turult tõrjumise strateegiat, sealhulgas perspektiivsete konkurentide ostmise teel. Nii omandas Facebook 2012. aastal Instagrami ning 2014. aastal WhatsAppi.

Hagis nõuab FTC, et Facebookil tuleb keelata tarkvaraarendajatele konkurentsivastaste tingimuste rakendamine, mis ähvardab ettevõtte monopoolset seisundit ning kohustada ettevõtet tulevikus konkurentide omandamise plaanist eelnevalt teada andma.

2019. aasta mais kirjuta kutsus Facebooki kaasasutaja Chris Hughes New York Timesi arvamusloos sotisaalmeediahiidu osadeks jagama ning hoiatas, Mark Zuckerbergi üha kasvava võimu eest. See on suurem kui kellelgi teisel erasektoris või valitsuses, tõdes Hughes.

Zuckerberg kontrollib kolme põhilist kommunikatsiooniplatvormi: Facebooki, Instagrami ja WhatsAppi, mida miljardid inimesed iga päev kasutavad. Ettevõtte juhtorganid töötavad Hughesi sõnul rohkem nõuandva organina, sest Zuckerberg kontrollib umbes 60% ettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest. „Tema üksi saab otsustada, kuidas konfigureerida algoritme, mis määravad, mida inimene oma uudisvoos näeb, milliseid privaatsusvõimalusi ta saab kasutada ja millised teated temani jõuavad. Zuckerberg kehtestab reeglid, mille alusel vägivalda ja vihakõnet lihtsatest solvangutest eristada. Ja tema saab konkurendid vaigistada neid kas üles ostes, blokeerides või kopeerides" kirjutas Hughes.