Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) Raadi projektijuht Tõnn Tuvikene avaldab lootust, et Ragn-Sellsiga kokku lepitud 13 815 tonni vanarehve saab selle aasta lõpuks Raadilt likvideeritud.

„Detsembri algul läbi viidud täiendava mõõtmise tulemusel võib Raadil olla siiski mõnevõrra rohkem rehve, kui aasta algul teadsime. Kuhjadest välja tulnud massiivsed eritüübilised rehvid on Ragn-Sells esialgu kõrvale tõstnud, kuna nende purustamine on keerulisem ja aeganõudvam. Kinnitame, et ka need rehvid saavad käideldud ning igal juhul saab rehvidest kogu plats puhtaks,“ tõdes Tuvikene.

Tänaseks on suure osa rehvide käitleja Ragn-Sells Sillamäe sadamast Soome saatnud 5300 tonni rehvihaket, et kasutada seda alternatiivkütusena. Lisaks on 5950 tonni rehvipuru paigaldatud Torma uue prügila drenaažikihti. Nüüd alustas Ragn-Sells taas rehvihakke väljavedu Sillamäe sadama vahelattu, et viimane kogus transportida Soome. Lisaks on juba 200 tonni rehvitraati ringlusse võetud.

Tööde käigus on Raadil vanarehvide alt välja tulnud palju jäätmeid, mille likvideerimine ei kuulu Ragn-Sellsi ja KIKi vahel sõlmitud lepingusse. Nende jäätmete käitlemise eest hoolitsevad hoonestaja ja maaomanik vahetult pärast vanarehvide eemaldamist.

Aastatega Raadile kogunenud rehvide likvideerimist korraldavad keskkonnaministeerium ja KIK ning rehvide käitlemiseks on hankeleping sõlmitud aktsiaseltsiga Ragn-Sells. Riigile läheb see töö maksma 1,48 miljonit eurot. Vanale sõjaväelennuväljale rajab Estiko Energia päikesepargi.