COVID-19 pandeemia on sel aastal registreeritud töötute arvu suurendanud. Novembri lõpus oli töötuna registreeritud 51 401 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 7,9%.

Uue rakenduse leidmiseks ei pea aga sugugi uut tööandjat otsima ning ootama. Selle asemel võib ise ettevõtja tee valida. Sellega kaasneb küll suurem vastutus, kuid ka otsustes ning enda aja planeerimises saab vaba olla.
Ettevõtlusega alustamisele saab õla alla panna töötukassa ettevõtluse alustamise toetus. Seda muidugi ei maksta niisama. Ettevõtlusega alustamiseks peab taotlejal olema idee, kas majandusharidus või tuleb läbida ettevõtluskoolitus. Toetust antakse majandustegevuse alustamiseks uue asutatava äriühingu kaudu või füüsilisest isikust ettevõtjana. Koostada tuleb äriplaan ning toetuse eest tehatavad kulud peavad olema põhjendatud.

Tänavu on töötukassast toetust makstud 362 korral. Kõige rohkem, 48 korral, oli toetuse saajaid septembris. Sealt edasi on arv vähenenud.

Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool tõdes, et kuigi ettevõtlusega alustamise toetuse saajate arv on varasemate aastatega samal tasemel- üldiselt jääb see number aastas veidi üle 400 juurde- siis tänavust võib isegi üllatavaks pidada. Seetõttu, et suurem osa inimesi peab toetuse saamiseks läbima ettevõtluskoolituse, aga COVID-19 sunnitud pausi tõttu ei saanud koolitused kevadel toimuda.

"Sellest on väga suur abi," kinnitas aasta tagasi toetuse saanud üle Eesti üha suuremat populaarsust koguva hauaplatside hooldusega tegeleva Gratitude Service'i üks omanik Gerli Palgi. Pärast tähtajalise töölepingu lõppemist kaalus ta koos partneritega erinevaid võimalusi hauaplatside hoolduse idee ellu viimiseks. "Tegin eelarvet ja koostasin äriplaane ja käisime läbi ka kõikvõimalikud toetuse plaanid," rääkis Palgi. Ei saa küll väita, et ilma töötukassa toeta oleks ettevõtmine soiku jäänud, kuid abi oli sellest ikka.

Tartu Ülikoolis majandushariduse omandanud Palgi sai toetust taotleda olemasoleva hariduse baasilt ning eraldi koolitusi läbima ei pidanud. Ta tõi aga suure plussina välja läbimõeldud äriplaani nõude, mis sunnib taotleja ettevõtmise põhjalikult läbi mõtlema. "Muidu oleks tõenäoliselt hakkanud vaikselt pusima ning puusalt tulistanud," lausus ta.

Millega ettevõtlusega alustajad tegelevad?
Selle aasta kokkuvõttes on kolm peamist uute ettevõtete tegevusvaldkonda kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, muud teenindavad tegevused ning töötlev tööstus.

Novembris toetuse saanud 28 ettevõtetest suurem osa, kokku 12 ettevõtet tegelevad kahe kategooriaga: kunsti, meelelahutuse ning vaja aja ja muude teenindavate tegevustega. Lauri Kooli selgitusel on kultuuri ja kunsti valdkond väga lai ning novembrikuus toetust saanud on alustanud kübarate disainimise ja valmistamise, 3D visualiseerimise ning animatsiooni ja graafilise disainiga. Teenustest on toetatud näiteks rätsep-stilisti teenuste, maaturismi ja lemmikloomade hooldusega alustajaid.

Juba kümme aastat on ettevõtlusega alustamisega motiveerimiseks ja toetuseks mõeldud summa maksimaalselt 4474 eurot. Taotletakse peamiselt maksimumsummat ning see makstakse ka välja. Uues aastast kerkib piirmäär 6000 euroni. Kuna jaanuarini esitatud toetustele kehtib veel vana piirmäär, siis võib arvata, et paljud seda kasutada plaanivad inimesed lükkavad taotluse esitamise uue aasta algusesse.