Värske nõukogu esimees Hardi Tullus rõhutas valimistulemusi ja eelarvet kommenteerides, et kavatseb juhtida RMK-d teadmistepõhiselt. „Eelarvega kinnitatud tegevused lähtuvad RMK-le seadustega pandud ülesannetest ning nõukogu poolt kokku lepitud arengusuundadest. Eriti oluliseks pean, et RMK saavutab metsade majandamiseks metsalähedaste kogukondadega kokkuleppe,“ lausus Hardi Tullus.

Lisaks kinnitas nõukogu tänasel koosolekul RMK 2021. aasta eelarve, mille tuludeks on planeeritud 193,1 miljonit eurot ja planeeritavaks maksustamiseelseks kasumiks 33 miljonit eurot. 2021. aasta investeeringute planeeritavaks mahuks on 28,3 miljonit eurot, millest enim, 16,5 miljonit eurot investeeritakse metsateedesse ja kuivendussüsteemidesse. Võrreldes 2020. aastaks kavandatud eelarvega kasvavad järgmisel aastal tulud 1,6% ja kulusid hoitakse kokku 2,8%.

Keskkonnaminister Rene Kokk tegi valitsusele 4. novembril ettepaneku kutsuda Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogust tagasi riigikogu liige Peeter Ernits ning keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp ning nimetada nende asemel nõukogu liikmeteks metsateadlane professor Hardi Tullus ja Keskkonnaministeeriumi asekantsler Margit Martinson. Valitsus kinnitas ministri ettepaneku samal päeval.

Metsaseaduse kohaselt kuulub RMK üheksaliikmelise nõukogu koosseisu kaks riigikogu otsusega nimetatud liiget, kaks keskkonnaministeeriumi esindajat, üks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja, üks rahandusministeeriumi esindaja ja kolm asjatundjat keskkonnaministri ettepanekul.

Nõukogus jätkavad tööd keskkonnaministeeriumi esindaja Kalle Põld, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja Ando Leppiman, rahandusministeeriumi esindaja Rain Epler, riigikogu nimetatud liikmed Mihhail Korb ja Andres Metsoja ning keskkonnaministri ettepanekul asjatundjatena nimetatud Mihkel Undrest ja Kaspar Kokk.

RMK hoole all on ligi 30% kogu Eestimaast, seal asub 47% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusteadlikkust.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid