Konkursi käigus tekkis nõukogul veendumus, et Viikbergi abiga on organisatsioon suuteline leidma täiendavat efektiivsust ettevõtte seest. See aitab ettevõttel üha tihenevas konkurentsis oma klientidele ka edaspidi head teenust pakkuda.

Viikbergi sõnul paelus teda Eesti Posti juures väljakutse, kuidas traditsiooniline ettevõtte kiire arenguga ning kiiresti muutuval turul efektiivselt ning jätkusuutlikult toimima panna.