„Koroonaviiruse teine laine on seni räsinud eriti karmilt Ida-Virumaad, kus kehtivad kõrgest nakatumisest tingituna praegu kõige rangemad piirangud," nentis peaminister Jüri Ratas. „Täna kokku lepitud meetmetega toetame majutuse, toitlustuse ja meelelahutustegevuse valdkondi Ida-Virumaal, aga ka kultuuri, loomingu-, kunsti-, samuti sporditegevust ning haridust üle-eestiliselt," lisas ta.

Ettevõtlusmeetme kaudu toetatakse valitsuse 10. detsembril kehtestatud piirangute tõttu oma tegevuse peatama pidanud Ida-Virumaa ettevõtteid 2,1 miljoni euroga. "Konkreetse toetuse summa välja arvutamisel lähtutakse ettevõtte käesoleva aasta novembrikuu kahekordsest palgakulust. Maksimaalne toetuse summa ühe ettevõtte puhul on 150 000 eurot," täpsustas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem.
Ettevõtete toetamise puhul tuleb arvestada ka riigiabi aspekti, mis võib pikendada toetuse saamise protsessi ligi ühe kuu võrra.

Kultuuri, huvitegevuse ja sporditoetused

Valitsuse liikmed leppisid kokku 560 000 euro eraldamises kultuuriministeeriumi valdkonna kaudu kultuuri, huvihariduse ja huvitegevuse toetamiseks, millest 430 000 on ette nähtud Ida-Virumaale ja 130 000 ülejäänud Eestile. Spordivaldkonna, sh treenerite toetuseks eraldatakse 811 000 eurot, millest üle 60 000 Ida-Viru spordiasutustele ja -klubidele. Haridusministeeriumi valdkonna kaudu toetatakse noorte huviharidust ja -tegevust ning eraharidust summas üle 1,5 miljoni euro (sellest 205 000 suunatakse Ida-Virumaa haridusasutustele).