EfTEN Real Estate Fund III AS-i 100%-line tütarettevõtja EfTEN Pirita OÜ (endine ärinimi EfTEN SPV19 OÜ) viis lõpule OÜ-lt Arca Varahaldus Tallinnas Hunditubaka tee 12 / Karukella tee 5 asuva kinnistu, millel asub 2020. aasta lõpuks valmiv pansionaadihoone, omandamise tehingu.

Varasemalt ehk 23. novembril on ettevõte teatanud börsile võlaõigusliku müügilepingu sõlmimisest, milles kokkulepitud omandi üleandmise ja asjaõiguslepingu sõlmimise eeldused on täidetud, sh on tehingu lõpule viimiseks andnud oma heakskiidu konkurentsiamet.

Kinnistu käibemaksuta hind oli 6,2 miljonit eurot. Tehingu finantseerimiseks kaasas fondi emaettevõte laenu summas 3,1 miljonit eurot ning EfTEN Pirita OÜ summas 3,1 miljonit eurot eurot. EfTEN Pirita OÜ laenu tagatiseks seati laenuandja AS-i Swedbank kasuks kinnistule hüpoteek summas 4,03 miljonit eurot ning fondi garantii summas 3,1 miljonit eurot.

Kinnistut jääb üürima ja sellel asuvat Pirita pansionaati opereerima Pirita Kodu OÜ, kes on alustanud tubade eelbroneerimist. Üürnik alustab üüri tasumist alates 1. aprillist 2021 ning käivitusperioodil suureneb üür järk-järgult, saavutades täismahu alates 1. jaanuarist 2022.