Kümne kuu ärikahjumiks planeeriti 449 000 eurot, kuid tulemuseks on 3,242 miljoni eurone ärikasum. Kümne kuu käibeks nähti ette 11,311 miljonit eurot, kuid tegelik käive tuli 11,057 miljonit eurot. Kogu selle aasta käibeprognoos oli 12,3 miljonit eurot.

Kaubakulude vähenemisele ja seekaudu brutokasumi suurenemisele võrreldes prognoosiga avaldasid suurimat mõju hankijatelt saadud allahindlused juba laos olevale kaubale. Müügitulu kaudu mõjutab Baltika brutokasumit kauba müügitehingutes tütarettevõtetega määratud hind, ning Baltika grupis on praktika korrigeerida kalendriaasta lõpu seisuga omavahelist hinnastamist kooskõlas grupi siirdehinna poliitikaga. Baltika 2020 majandusaasta brutokasumi tase saab selgeks jaanuaris 2021.

„Baltika kui grupi seisukohalt omab tähtsust konsolideeritud brutokasumi marginaal ning see on vaadeldaval perioodil samuti paranenud, olles 2020 aasta 3. kvartalis 51,0%, 2020 2.kvartalis 49,2% ja 2019 3.kvartalis 45,9%," kirjutas Baltika saneerimisnõustaja Artur Suits. „Tööjõukulude vähenemise tingis plaanitust kiiremas tempos töötajate vähenemine, kuna mitmed töötajad lõpetasid töösuhte enda soovil ning prognoositust väiksemad koondamiskulud. Baltika töötajate arv vähenes 112-lt märtsi lõpus oktoobri lõpuks 58-le. Mitmesuguste tegevuskulude ja tööjõukulude vähenemine on püsiva iseloomuga ja avaldab mõju ka järgnevatel perioodidel."

Tegevuskulusid on aidanud kokku hoida Baltika kontori kolimine väiksemale pinnale, mis vastab paremini Baltika uuenenud vajadustele ja mille üürikulu on märkimisväärselt väiksem võrreldes varasemaga. Tööjõukuude vähenemise taga on otsus jätkata alates 2021 teisest poolaastast ainult ühe brändiga. Kuna uue kollektsiooni loomine algab oluliselt varem, siis mitme brändi lõpetamise otsus võimaldas vähendada töötajate arvu juba 2020 aastal. Kirjeldatud meetmed on kooskõlas saneerimiskavas kirjeldatud kavandatud abinõudega, märkis ta.

Baltika omakapital oli oktoobri lõpu seisuga 2,41 miljonit eurot.

„Eeltoodust tulenevalt on saneerimisnõustaja seisukohal, et saneerimiskava kinnitamise ja saneerimisabinõude rakendamise tulemusena on Baltika majanduslik seisund juba praeguseks ajaks paranenud. Baltika on oma tegevuses järginud saneerimiskava ning rakendanud kavas ettenähtud meetmeid, mistõttu on saneerimiskava täitmine, sealhulgas võlausaldajate nõuete rahuldamine, saneerimiskavas ettenähtud perioodi jooksul endiselt realistlik," märkis ta.

Saneerimiskava kohaselt kujundati ümber 30 võlausaldaja nõuded kogusummas 12 206 649,74 eurot kahes rühmas. Aruandeperioodi jooksul puudus Baltikal kohustus tasuda kummaski rühmas tagasi põhinõudeid. Vastav kohustus algab I rühma osas 2021. aasta juunist ja II rühma osas 2021. aasta lõpust. Saneerimiskava kohaselt tuli Baltikal tasuda I rühma nõuetelt intressi. Baltika on vastava kohustuse täitnud. Saneerimiskava alusel nõuete vähendamise rahaline mõju on kokku 5 045 198 eurot ja see kajastub Baltika kasumiaruandes muu ärituluna.