Sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid palus õiguskantsleri hinnangut hinnangut, kas valitsus võib keelduda Riigikogu liikmele ja avalikkusele riigieelarvest rahastatava suuremahulise laenuga seotud materjalide avaldamisest, viidates ärisaladuse kaitsele.

Kaljulaidi küsimus tulenes sellest, et valitsus otsustas suvel anda Tallinna kesklinnas ärikinnisvaraga tegelevale Porto Francole soodustingimustel laenu. Kui Kaljulaid pöördus peaminister Jüri Ratase poole sooviga näha laenulepingu projekti või selle põhitingimusi, teatas Ratas 18. augustil, et valitsusse jõudnud materjalid on kaitstud ärisaladusega ja keeldus nende edastamisest.

Kaljulaid sellise vastusega ei leppinud ja pöördus õiguskantsler Ülle Madise poole. "Porto Franco laenutehing on tekitanud väga palju küsimusi ja kahtlusi. Lisaks ei puuduta ta mitte kuidagi riigi julgeolekut, mille puhul saaks rääkida andmete riigisaladusega kaitsmisest. Maksumaksja raha eest antava laenu tingimused ja selle laenuga seotud asjaolud ei tohi olla saladuskatte all, seda enam, et laenu saajal on perekondlikud sidemed Keskerakonna suurrahastajaga," põhjendas Kaljulaid.

Õiguskantsler hakkas asja analüüsima ja teatas novembri lõpus, et kui riigikogu liige küsib eelarvevahendite kasutamist puudutavat ärisaladust sisaldavat avaliku võimu valduses olevat dokumenti kirjaliku küsimusega, siis pole õiguslikku alust dokumendi andmisest keelduda.

"Riigikogu liikmel tuleb võimaldada riigieelarvest rahastatava suure laenuga seotud materjalidega tutvuda, teisiti ei oleks parlamentaarne kontroll mõeldav. Mõistagi peaks ka Riigikogu liige hoiduma ärisaladuse avaldamisest," märkis õiguskantsler. Ka teistele teabenõudega küsijatele tuleb avaliku võimu valduses olev dokument välja anda, ent üldjuhul peaks olema võimalik selles ärisaladus selles kinni katta.

Sel nädalal saatis Kaljulaid Jüri Ratasele uue kirja palvega edastada talle kõik Porto Franco rahastamise otsusega seotud dokumendid.

Analüüs tõstatas küsimusi

Oma kirjas põhiseaduskomisjonile tõi õiguskantsler välja ka selle, et analüüs tõi välja mitmeid küsimusi, mille puhul tuleks seadusi parandada.

Nimelt ei reguleeri riigikogu kodu- ja töökorra seadus saadikule teabe andmise tingimusi ja korda juhul, kui riigikogu liikme küsitud materjal sisaldab isikuandmeid või ärisaladust.

„Palun kaaluda, kas teiste isikute põhiõiguste kaitseks pandud juurdepääsupiiranguga teabe kaitse ja riigikogu liikme õiguste vahel on kehtivas õiguses leitud kohane tasakaal või on vaja teistsugust lahendust, mis samas tagaks piisaval määral riigikogu opositsiooni õiguse saada teavet,“ kirjutas Madise.

Porto Franco soodne laen

Käesoleva aasta 1. juulil aastal tegi kinnisvaraettevõtja Hillar Teder Keskerakonnale 30 000 euro suuruse annetuse. Natuke hiljem, 30 juulil, tegi valitsus otsuse anda Porto Francole käibekapitalilaenu 39,4 miljonit eurot tähtajaga kuni kuus aastat. Intress on 12 kuu EURIBOR pluss kaks protsenti aastas.

Valitsuse otsuse tegemise järel, 9. septembril annetas Hillar Teder Keskerakonnale veel 30 000 eurot.

Eelmisel nädalal kirjutas Ärileht, et Porto Franco võlakoormus oli möödunud aasta lõpu seisuga üle 75 miljoni euro. COVID-19 turule negatiivset mõju ei avalda, arvavad nad oma aruandes.