15. veebruaril toimub algatus „Tööle kaasa!” juba neljandat korda. Korraldajateks Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos partneritega, kelleks on Eesti Töötukassa, Haridus- ja Teadusministeerium, Haridus- ja Noorteamet ning Eesti Karjäärinõustajate Ühing.

Teadlikkus töömaailmas toimuvast

Algatuse idee seisneb selles, et 15. veebruaril 2021 avavad Eesti ettevõtted uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Lapsevanem on kõige lähem lüli lapsele töömaailma tutvustamisel. Kui teha seda teadlikult ja eesmärgistatult, on ka tulemus parem.

Koolil võimaldab algatuses osalemine teha lapsevanemate ja tööandjatega koostööd, mis rikastab praktilisel moel karjääriõpet. „Tööle kaasa!” algatus on suunatud 1.–9. klasside õpilastele, kuid soovi korral võib loomulikult kaasata ka noorema või vanema vanuseastme õpilasi. Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda ning panustada järelkasvu ja haridusse.

„Tööle kaasa!” päeval osaledes saab õpilane teadlikumaks töömaailmas toimuvast ning saab teada ja ise kogeda, milline näeb välja tema ema või isa igapäevatöö ehk milline on lapsevanema tööpäev, -keskkond ning töö sisu. Juhul kui mõnel lapsel ei ole võimalus enda vanemate tööga tutvuma minna, siis võib ta tutvuda näiteks mõne lähisugulase või ka klassikaaslase vanema tööga.

Mida pakub algatuses osalemine aga lapsevanemale? Kindlasti on algatus konkreetne ja praktiline võimalus teha koostööd kooliga ning avada selle kaudu lapsele tööelu eri tahke ja väärtusi. Samuti saab algatuse kaudu aidata lapsel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid, ning vähem oluline pole seegi, et tegemist on põneva võimalusega koos lapsega aega veeta.

Tööandjad on aktiivsed ja motiveeritud

Üle-eestiliselt toimus „Tööle kaasa!” 2020. aasta veebruaris kolmandat korda. Siis osales ligi 1000 tööandjat, ligi 250 kooli ja 4000 õpilast. Igal aastal on algatuse tuntus ja osalejate arv järk-järgult kasvanud. Suur osalejate huvi ja positiivne tagasiside nii tööandjatelt kui ka koolidelt annavad kindlust, et algatusega tuleb jätkata. Paljud osalejad avaldasid lootust, et sellest võiks saada traditsioon.

Eelmistel aastatel osalesid „Tööle kaasa!” algatuses koolid ja tööandjad üle Eesti, nii suured kui ka väikesed, ja seda väga erinevatest tegevusvaldkondadest. Oli tööstus- ja tootmisettevõtteid, kaubandusettevõtteid, toitlustusettevõtteid, avaliku sektori asutusi jpt, kus õpilased said tutvuda seinast seina ametitega. Tööandjad peavad koolidega koostööd vägagi oluliseks ja hindavad kõrgelt võimalust tutvustada õpilastele enda tegevusvaldkonda. Julgustav ja motiveeriv on ka asjaolu, et olulist rolli selles kannavad just nende õpilaste vanemad, kes nii enda kui ka kolleegide tööd lähemalt tutvustavad ning kes on ka kooli, õpilase ja tööandja vahel ühendavaks lüliks.

Kasutage võimalust!

Algatusega liitumine on väga lihtne, selleks tuleb kool registreerida veebilehel www.töölekaasa.ee. Samalt lehelt leiab nii koolidele kui ka tööandjatele mõeldud juhendmaterjalid, kus on „Tööle kaasa!” osalemise etapid lahti kirjutatud. Lisaks leiab sealt valiku töölehti, mida õpilased saavad täita, et õpitut paremini mõtestada.

Korraldajad võtavad igal aastal arvesse ka osalenute tagasisidest selgunud ettepanekuid, et algatust veelgi paremaks muuta. 2021. aastal toimub ühe suure muudatusena algatus fookustatuna vaid ühel päeval, 15. veebruaril varasema nädalase perioodi asemel. Seda selleks, et vältida segadust, kus ühe piirkonna koolid ja tööandjad „Tööle kaasa!” päeva kõik nädala jooksul eri päevale planeerivad.

Uuendatud on ka abistavaid juhendeid, kus pakutakse välja ideid, kuidas saaks ettevõttes lastele „Tööle kaasa!” õppepäeva korraldada kaugõppe vormis. Seda juhul, kui terviseriski või muudel kaalutlustel ei ole võimalik lastel füüsiliselt töökohas viibida.

Algatusega liituda on võimalik ka tööandjatel ja kokkuvõttes saab registreeruda kahel moel:

  1. Kooli initsiatiivil, kus algatuses osaletakse kogu klassiga. Sel juhul pöördutakse tööandja poole kooli ja lapsevanema kaudu ning registreerub kool.
  2. Ettevõtte/tööandja initsiatiivil, kus ettevõte korraldab praktilise õppepäeva oma töötajate lastele. Sel juhul peaks registreeruma ettevõte.
Loe lisaks: www.töölekaasa.ee
Ettevõtlusuudised toob teieni Eesti Kaubandus-Tööstuskoda – Eesti suurim ja mõjukaim ettevõtete huvide esindaja.


Kaubanduskoja liikmeks on ligi 3500 aktiivset Eesti ettevõtet ning liikmeskonnast suurima osa moodustavad väike- ja keskmise suurusega ettevõtted. Oleme ettevõtetele toeks kõikjal Eestis ja välispartneritele esimene ärikontakt Eestis. Viime kokku Eesti ja välisriikide ettevõtjaid, ärgitame ettevõtteid omavahel suhtlema ning uusi ärivõimalusi looma. 


Liitu kaubanduskojaga
, kui soovid arendada oma ettevõtet, seista Eesti ettevõtjate huvide eest, panustada ettevõtlushariduse arengusse ja kujundada Eesti ettevõtluskeskkonda.
Ettevõtlusuudised toob teieni Eesti Kaubandus-Tööstuskoda – Eesti suurim ja mõjukaim ettevõtete huvide esindaja.


Kaubanduskoja liikmeks on ligi 3500 aktiivset Eesti ettevõtet ning liikmeskonnast suurima osa moodustavad väike- ja keskmise suurusega ettevõtted. Oleme ettevõtetele toeks kõikjal Eestis ja välispartneritele esimene ärikontakt Eestis. Viime kokku Eesti ja välisriikide ettevõtjaid, ärgitame ettevõtteid omavahel suhtlema ning uusi ärivõimalusi looma. 


Liitu kaubanduskojaga
, kui soovid arendada oma ettevõtet, seista Eesti ettevõtjate huvide eest, panustada ettevõtlushariduse arengusse ja kujundada Eesti ettevõtluskeskkonda.