Tallinna Kaubamaja Grupp on viimastel aastatel järjest suuremat tähelepanu pööranud jätkusuutlikule arengule. „Liigume samm—sammult arvestades Grupi jätkusuutlikkuse strateegiat. Meie jaoks on oluline luua püsivaid lahendusi, millega kliendid on valmis kaasa tulema,“ sõnas Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp.

„Kui eelmisel, 2019. aastal oli Grupi põhitähelepanu all pakendite hulga vähendamine, siis sel aastal oleme programmi raames tegelenud jäätmekäitluse teemaga ning paberikasutuse vähendamisega teenindusprotsessides. Sügisel alustas Tallinna Kaubamaja Grupis tööd ka jätkusuutlikkuse koordinaator Erika Pihl, kelle rolliks on valdkonna süsteemne arendamine ja Grupi ettevõtete nõustamine strateegia elluviimisel,“ lisas Puusepp.

Erika Pihli sõnul on jätkusuutlikkuse valdkonna strateegiliste tegevuste planeerimisel võrdselt tähtsad nii klientide valmisolek muutustega kaasa tulla kui lahenduste pikaajaline kasu. PartnerEkspressi ja SelveEkspressi iseteeninduskassadest sooritatakse aastas üle poole kõikidest Selveri ja Kaubamaja Toidumaailmade ostudest. See on üle 20 miljoni ostu aastas.

„Varem väljastasid iseteeninduskassad ostudega pabertšekke automaatselt. Kuigi pabertšeki väljastamisest sai paljudes meie iseteeninduskassades ka juba siis loobuda, prinditi aasta jooksul siiski välja rohkem kui 15 miljonit tšekki. Enamasti rändasid need aga juba kassa juures prügikasti. Nüüd, mil paberivaba lahendus on kasutusel olnud vaid napilt kuu aega ning klient peab pabertšeki saamiseks ekraanile klikates soovi avaldama, on tšekkide trükkimine hüppeliselt vähenenud,“ nentis Pihl.

„Seega võib eeldada, et uue lahendusega jääb juba tuleval aastal kasutamata üle 80 000 rulli tšekipaberit. Piltlikult öeldes jääb tänu sellele töötlemata ca 53 tonni puitu, mis omakorda tähendab ligi 400 maha raiumata puud. Paberi eluringi vaates on positiivne mõju veelgi suurem,“ lisas Pihl

Paberivaba lahendus tähendab seda, et tšekkide säilitamiseks ei pea neid tingimata kassas välja printima. „Partnerkaardi iseteeninduses arhiveeritakse jätkuvalt kõik Partnerkaardiga sooritatud ostude tšekid, seega on tšekk igal kliendid olemas ja ei pea ka muretsema, et see kaduma läheb,“ rõhutas Pihl. Partnerkaardiga sooritatud ostude ajalugu säilitatakse iseteeninduses www.partnerkaart.ee vähemalt 3 aastat ning Partnerkaardi omanik saab seal mugavalt ära teha ka kõik teised Partnerkaardiga seotud toimingud.

Raul Puusepp märkis, et iseteeninduskassade tšekivabaks muutmine ei ole ainus samm teenindusprotsesside jätkusuutlikumaks muutmise teel. Suve alguses muutus paberivabaks ka Partnerkaardi vormistamine.

„Varem pidid kliendid Partnerkaardi vormistamiseks, pikendamiseks ja andmete muutmiseks täitma infoletis paberil taotluse. Kõik need dokumendid skaneeriti ning säilitati digitaalses arhiivis. Paberil olevad taotlused saadeti hävitamisele ning seejärel ümbertöötlemisele. Mai lõpust alates ei teki aga Partnerkaardi vormistamisel mitte ühtegi paberit,“ selgitas Puusepp ning lisas, et uute lahendusega tekib lisaks loodushoiule ka arvestatav kokkuhoid püsikuludelt.