Töötukassa vahendusel on töötuks jäänul võimalik saada koondamishüvitist, töötuskindlustushüvitist ja töötutoetust. Koondamishüvitis on see hüvitis, millesse panustab valdavalt tööandja, kes on inimese koondanud, kuid piisava staaži korral ka töötukassa. Tähtajatu lepingu korral peab tööandja töötaja koondamisel maksma talle hüvitist ühe kuu keskmise töötasu ulatuses.

Peale tööandja makstava koondamishüvitise on töötajal, kes on viimase tööandja juures töötanud vähemalt viis aastat, õigus saada koondamise korral kindlustushüvitist, mida maksab välja töötukassa. Seda hüvitist peab töötukassast taotlema tööandja. Kui töötaja on tööandja juures olnud viis kuni kümme aastat, saab ta töötukassalt seda hüvitist ühe kuu, kui üle kümne aasta, siis kaks kuud. Keskmine töötasu arvutatakse viimase üheksa kuu keskmise palga pealt.

Koondatud inimesed saavad enamasti ka töötuskindlustushüvitist, mida taotleb juba inimene ise, kes saab teha avalduse ka e-töötukassa vahendusel, kus otsus tuleb minutitega. Töötuskindlustushüvitist on õigus saada end töötuna arvele võtnud inimesel, kes on viimase kolme aasta jooksul vähemalt 12 kuud töötanud ega ole viimaselt töökohalt lahkunud enda algatusel.

Selle hüvitise saamise pikkus sõltub taas tööstaažist. Kes on töötanud alla viie aasta, sel on õigus saada töötuskindlustushüvitist kuus kuud, kes on töötanud viis kuni kümme aastat, on õigus saada seda hüvitist üheksa kuud ning kes on töötanud üle kümne aasta, saab seda hüvitist 12 kuud. Hüvitise suuruse arvutamise aluseks on inimese ühe kalendripäeva keskmine töötasu.

Alates 1. augustist saab esimesed sada päeva iga päeva eest hüvitist 60% ja seejärel 40% ühe kalendripäeva keskmisest töötasust. Töötuskindlustushüvitisel on maksimumsuurus. Hüvitist on võimalik saada esimesel sajal päeval maksimaalselt 64,12 eurot päevas bruto, alates 101. päevast 42,74 eurot päevas bruto.

Kolmas, töötutoetus on kõige väiksem hüvitis, mida on võimalik töötukassalt saada. Seda saab töötuna registreerunu, kes on viimase aasta jooksul vähemalt kuus kuud töötanud. Töötutoetuse päevamäär 2020. aastal on 6,10 eurot ning 31-kordne päevamäär 189,10 eurot. Uuest aastast see tõuseb.

Alates selle aasta septembrist võivad registreeritud töötud teha ka ajutisi tööotsi ehk tööampse. Neid võib ühes kuus teha kuni kaheksa päeva ja maksimaalselt 230 euro eest.

Loe SIIT lugu koroonakevadel töötuks jäänud keskastmejuhist, kellel õnnestus pärast mitmekuulist tööotsimist ja ohtraid kandideerimisi samavääriline töö leida.

Loe SIIT lugu kolmest sellel sügisel Tallinkis töö kaotanud inimesest, kelle tagasi tööturule naasmise lugu hakkab Ärileht regulaarselt kajatama.