Eesti Vabariigi põhiseaduse 14. peatükk tagab kohaliku omavalitsuse autonoomia ehk õiguse otsustada ja korraldada kõiki kohaliku elu küsimusi iseseisvalt. „Omavalitsuse ülesanne on korraldada vallas või linnas alates sotsiaalteenustest kuni veevarustuseni, heakorrast kuni ruumilise planeerimiseni, jäätmehooldusest kuni noorsootööni,“ selgitab Madis Timpson.

Kuivõrd iga küsimuse lahendamine nõuab finantsvahendeid, on põhiseaduses sätestatud selge põhimõte selle kohta, kelle taskust tuleb raha konkreetse ülesande täitmiseks. „Kohaliku iseloomuga ülesanne tuleb rahastada kohalikul omavalitsusel oma eelarvest ja riikliku iseloomuga küsimuse, näiteks õpetajate töö tasustamise jaoks on riik kohustatud eraldama finantsivahendid oma eelarvest,“ selgitab linnapea.

Põhiseaduse aasta sündmusi saab iganädalaselt jälgida ka põhiseadus 100 veebilehel: www.pohiseadus100.ee.

Jaga
Kommentaarid