2013. aasta märtsikuus asutatud ettevõte, mille põhitegevusalaks on märgitud kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms tegevus, teenis 2019. aastal müügituluna 133 409 eurot.

Sellega kasvas Funk Productions käive aasta varasemaga võrreldes 2,2%, siis teenis ettevõte 130 534 eurot. Viimase kolme aasta vaates on sissetulekute seisukohalt tegu seni parima aastaga Taukari jaoks, veel 2017. aastal oli ettevõtte müügitulu 98 258 eurot.

Ühtlasi lõpetas ettevõte mullu korraliku, 67 291 euroni küündiva kasumiga. See on küll viiendiku võrra väiksem, kui oli 2018. aastal, siis deklareeris 31-aastane artist 85 052 euro võrra suuruse kasumi. 2017. aastal piirdus ettevõte 29 949 suuruse kasumiga.

Möödunud aastase äritegevuse osas leiab majandusaruandest väga lakoonilise selgituse, kus öeldakse vaid, et osaühing Funk Productions jätkas aastal 2019 tegevust kontsertide lavastamise ja esitamise ning muusikalise loometegevuse valdkonnas.

„Firma tegevuse peamiseks eesmärgiks on kvaliteetse levimuusika tootmine ja esitamine. Tähtsaimateks arengusuundadeks on üha köitvamate ning originaalsemate kontsertide lavastamine ning uue muusikalise materjali loomine. Käesoleval majandusaastal jätkatakse tavapärase majandustegevusega,” seisab seal.

Tööjõukulusid on ettevõte 2019. aastal maksnud ühe inimese pealt 8618 eurot, mis teeb keskmiseks arvestuslikuks brutokuupalgaks 536,74 eurot. Aasta varem piirdusid ühe inimese tööjõukulud 8156 euroga, mis teeb keskmiseks brutokuupalgaks 507,97 eurot. Lisaks on ettevõte deklareerinud mullu tegevjuhtkonnale arvestatud tasu ja muude soodustustena 6480 eurot. 2018. aastal oli sama summa 6132 eurot.

Kokku oli Taukari ettevõttel koos 2019. aastal teenitud kasumiga kogunenud jaotamata kasumit möödunud aasta lõpuks 368 409 eurot.

Lisaks ligi kaheksa aastat tagasi asutatud Funk Productions OÜ-le on Taukaril veel 50%-line osalus samas vallas tegutsevas ja selle aasta juulis asutatud Space Agency OÜ-s. Ettevõtte teine osanik on Taukari lauljast elukaaslane Kerli Kivilaan.

Ka kuulub Taukarile ettevõte Taukar Holdings OÜ, mis on asutatud selle aasta mais ning mille tegevusalaks on märgitud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused. Ettevõttel on 5%-line osalus nädal aega hiljem asutatud ettevõttes CTF-Tech OÜ, mille põhivaldkonnaks on märgitud arvutialased konsultatsioonid.