"Selleks, et III sammas omale avada veel 2020. aastal, peavad vabatahtliku pensionifondi osakud olema isikule välja lastud veel 2020. aasta jooksul. III samba täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu puhul peab näiteks meil SEBs olema sissemakse summa laekunud 2020.a. jooksul," sõnas SEB Elu- ja Pensionikindlustuse äriarendusjuht Peeter Schamardin.

"Täna tehtud maksed jõuavad kindlasti õigeks ajaks kui on korrektselt vormistatud, hiljem tehtud maksed võivad jõuda, aga võivad ka mitte jõuda," hoiatas Schamardin.

LHV kommunikatsioonijuhi Priit Rumi sõnul võib esimese makse kolmandasse sambasse teha ka veel homme, 29. detsembril. Pärast seda tehtud sissemakse korral jõuavad Rumi sõnul fondiosakud kontole 2021. aastal.

"Sel aastal soetatud III samba osakute põhjal on võimalik juba 2021. aastal tulumaksu tagasi saada ning see on põhjus, miks III samba klientidel, kellel veel makse tegemata, tasuks kiirustada," soovitas Rum.

"Tähtis on üle rõhutada, et selleks, et III sammas aktiveeruks, tuleb kindlasti soetada ka esimesed osakud ehk teha sissemakse. III sambast ja maksusoodustusest on kasu vaid siis, kui kolmandasse sambasse ka raha kanda," rõhutas Rum.

„Meil on hea meel näha, et inimeste huvi III samba vastu on kasvanud ning inimesed on selle vajalikkust mõistnud. Selleks, et kolmandast pensionisambast ka kasu oleks, on oluline uuest aastast jätkata regulaarsete sissemaksetega," tõdes Swedbanki pensioni- ja investeerimistoodete valdkonnajuht Jarno Edur.

Huvi tõus enne aasta lõppu

Rumi sõnul on suur huvi III samba vastu on tingitud 2021. aasta alguses jõustuvast pensionireformist. "Kõik, kes sõlmivad III pensionisamba lepingu ja teevad esimese sissemakse hiljemalt 29.12.2020, saavad hakata alates 55. eluaastast sambast raha välja võtma soodustingimustel ehk makstes sellelt 20% asemel 10% tulumaksu," täpsustas ta.

"Kui aga III pensionisamba lepingu sissemakse toimub pärast 29.12.2020, saab III sambast raha soodustingimustel välja võtma hakata 5 aastat enne pensioniiga. Ehk uue pensionireformiga tõstetakse 2021. aasta jaanuarist maksusoodustusega väljamaksete vanusepiiri," rääkis Rum.

"Kes ei liitu kolmanda sambaga käesoleval aastal, siis neil tasub ka järgnevatel aastatel seda siiski teha. Alates 2021 aastast III sambaga liitunud saavad soodsama tulumaksumääraga pensioniraha kasutusele võtta viis aastat enne pensioniga,“ lisas Edur.

Palju uusi kogujaid

Rum rääkis, et viimasel paaril kuul on huvi III samba vastu olnud enneolematult suur. "Kui enne novembrit kogus LHV III samba fondide abil endale pensioni vähem kui 5000 klienti, siis tänaseks on nende arv suurenenud rohkem kui 13000 võrra," rääkis ta ja lisas, et oluliselt on suurenenud huvi lastele III samba sõlmimiseks.

Schamardini sõnul on detsembri keskpaiga seisuga liitunud statistika kohaselt novembris ja detsembri esimesel poolel SEB III samba fondidega üle 1500 inimese, samuti tehti paljudele lastele pensionikontosid.

"III samba sissemaksete tegemisel on tähtis jälgida, et sissemaksetelt saaks tagasi tulumaksu. Selleks peab isik kõigepealt tulumaksu maksma, siis jälgima, et III samba sissemakse ei ületaks 15% tema maksustamisperioodi tulust ega 6000 eurot ning kolmandaks, esitama tuludeklaratsiooni," rõhutas Schamardin.