EKÜL juhatuse liikme ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi sõnul on ebaõiglane, et kortermajade koristajad, kelle töökoormus on seoses koroonaviiruse levikuga niigi mitmekordistunud, peavad lisaks sellele veel ka omavalitsuse kõnniteid lumest puhtaks rookima. „Koristajate ja majahoidjate töökoormus on niigi viiruse levikuga seoses oluliselt suurenenud ja lisajõude pole kusagilt võtta," rääkis EKÜL õigusosakonna juhataja.

"Korteriomanikel, kellest paljud on kriisis kaotanud töö, tuleks tagatipuks veel kinni maksta ka täiendavad tasud. Pean seda ebaõiglaseks ja talvise kõnniteehoolduse korraldamise kohustuse rakenduspraktikat kaasaegsesse õiguskorda sobimatuks,“ märkis Mardi.

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) ning Eesti Omanike Keskliit tegid hiljuti ka riigihalduse ministrile ühispöördumise, milles soovisid kinnistuomanikele pandud talvise kõnniteehoolduse kohustuse tühistamist.

Seadus muutmisel

„Teeme ettepaneku, et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) muutmise käigus, mis praegu on päevakorral, analüüsitaks läbi ka seaduse §36 rakenduspraktika ja selle normi sobivus kaasaegsesse õiguskorda. Analüüsida tuleks ka teiste Põhjala riikide kogemust talvise kõnniteehoolduse korraldamisel. Omanikud ja ühistud võivad tulla kohalikule omavalitsusel appi linna teede hooldamisel oma krundi piiri ääres, kuid selle eest tuleb omanikule tasuda ka hüvitist,“ leiavad liidud oma pöördumises.

„Korteri- ja majaomanikud on samuti kohaliku omavalitsuse maksumaksjad ja võõra vara hoolduskohustuse nende õlule panemine on ebaõiglane. Omanikul on kohustus lumesaju korral omavalitsuse teed hooldada ühe päeva jooksul ka korduvalt, mistõttu ei saa ta ka lumesaju korral tööle minna, omanik peab avalike teede hooldamiseks oma kulul soetama ka sõelmeid ja koristustehnikat või palkama selleks tööjõudu, sisuliselt ei saa omanik lumesaju kartuses sõita talvel puhkusele. Kurioosumina lükkab omaniku poolt hooldatud teele taas lume tagasi põhiteed hooldav lumesahk,“ tuuakse kirjas välja.

Mardi sõnul on kirjale tulnud ka riigihalduse ministrilt vastus, milles öeldakse, et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) revisjoni käigus kavandatakse ekspertkomisjoni päevakorda arvata ka küsimuse seaduses sätestatud KOV võimaluste kohta kohaldada KOV elanikele koormisi, sh isikutele nende valduses oleva kinnistu ning sellega vahetult piirneva üldkasutatava territooriumi heakorra tagamiseks.

"Selle käigus hinnatakse samuti KOKS § 36 rakenduspraktikat ja selle normi sobivust kaasaegsesse õiguskorda," vahendas Mardi.